2 sierpnia 2017

Rozwiązanie Anti Targeted Attack Platform firmy Kaspersky Lab wykazuje 100% skuteczność wykrywania zaawansowanych zagrożeń w testach ICSA Labs

W ciągu ostatnich 12 miesięcy co czwarta firma doświadczyła ataku ukierunkowanego - to pokazuje, że organizacje bardziej niż kiedykolwiek potrzebują skutecznych systemów wykrywania zagrożeń. Rozwiązanie Kaspersky Anti Targeted Attack wykryło 100% zagrożeń w najnowszym teście weryfikacyjnym przeprowadzonym przez ICSA Labs - dowodząc, że może oferować zaawansowany poziom wykrywania zagrożeń wszystkim przedsiębiorstwom, łącznie z tymi posiadającymi najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Testy Advanced Threat Defence (ATD) laboratorium ICSA Labs obejmują rozwiązania ochrony przed nowymi zagrożeniami. W każdym cyklu testów produkt zostaje uruchomiony setki razy i musi zmierzyć się z nowymi oraz mało znanymi zagrożeniami, jako również nieszkodliwymi aplikacjami i działaniami. Zagrożenia dostarczane i uruchamiane w sposób ciągły jeden po drugim.

W ciągu 37 dni testów oraz 1 104 uruchomień testowych rozwiązanie Kaspersky Anti Targeted Attack wykryło 585 szkodliwych próbek i nie odnotowało żadnego fałszywego trafienia - wykazując doskonałą skuteczność wykrywania zagrożeń wobec niemal 600 nowych i mało znanych zagrożeń. Jest to trzeci kwartał z rzędu, w którym produkt Kaspersky Lab spełnił kryteria testowe dla certyfikacji ATD laboratorium ICSA Labs.

Wykorzystując czołową w branży analitykę bezpieczeństwa oraz zaawansowane technologie systemów uczenia maszynowego, rozwiązanie Kaspersky Anti Targeted Attack łączy w sobie monitorowanie sieci i punktów końcowych, zaawansowaną technologię piaskownicy oraz analizę opartą na wymianie danych dotyczących zagrożeń w celu korelacji różnych zdarzeń i priorytetyzacji incydentów, aby wykrywać i rozpoznawać ataki ukierunkowane.

W swoim ostatnim teście rozwiązanie to wykazało stuprocentową skuteczność ochrony w stosunku do każdego scenariusza ataku w ramach testu ICSA Labs. Scenariusze te są unikatowe dla każdego testu i mają odzwierciedlać sposób działania cyberprzestępców, co jeszcze bardziej podkreśla imponujące wyniki uzyskane przez rozwiązanie Kaspersky Lab. Żaden inny konkurencyjny produkt nie uzyskał podobnego wyniku pod względem braku fałszywych trafień.

Oleg Glebow, kierownik zespołu odpowiedzialnego za ochronę przed atakami ukierunkowanymi, Kaspersky Lab, powiedział: ICSA Labs to jeden z uznanych liderów wśród niezależnych instytucji testowych, dlatego udział w tym teście jest dla nas bardzo ważny. 100% wykrywalność przy zerowej liczbie fałszywych trafień to doskonały wynik. Dowodzi on, że technologie nowej generacji, takie jak inteligentna analiza zachowania oraz systemy ochrony oparte na algorytmach uczenia maszynowego, umożliwiają rozwiązaniu Kaspersky Anti Targeted Attack ochronę klientów przed wieloma różnymi zagrożeniami niezależnie od postaci ataku.

ICSA Labs (International Computer Security Association) stanowi niezależny oddział firmy Verizon i prowadzi testy oraz ocenę rozwiązań cyberbezpieczeństwa od 1989 r. Szczegółowe wyniki oceny rozwiązania Kaspersky Lab są dostępne na stronie https://www.icsalabs.com/products?tid%5b%5d=5352.

Więcej informacji na temat rozwiązania Kaspersky Anti Targeted Attack znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji/anti-targeted-attacks.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.