24 maja 2017

Kaspersky Security for Virtualization Light Agent rozszerza wachlarz obsługiwanych platform o serwery z systemem Linux

Kaspersky Lab udostępnia istotną aktualizację swojego wyspecjalizowanego produktu bezpieczeństwa przeznaczonego dla centrów danych - Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Oprócz wspieranych już platform wirtualizacji oraz systemów operacyjnych rozwiązanie to zapewnia obecnie ochronę każdemu serwerowi, niezależnie od zainstalowanego na nim systemu operacyjnego - zarówno w trybie bezagentowym, jak i z wykorzystaniem lekkiego agenta.


Centra danych ograniczające się wyłącznie do systemu Windows lub Linux stanowią obecnie rzadkość, ponieważ większość z nich łączy te dwa systemy operacyjne. To stwarza wyzwania w zakresie zarządzania ochroną infrastruktury. Niektóre z barier, z jakimi stykają się firmy, dotyczą kosztów, czasu i zasobów ludzkich niezbędnych do instalacji, konfiguracji i organizacji różnych rozwiązań przeznaczonych dla różnych platform i systemów operacyjnych. Aby pomóc firmom zmierzyć się z tymi wyzwaniami, Kaspersky Lab oferuje ujednolicone podejście do zabezpieczania środowisk wirtualnych.

Lekki agent zapewnia maszynom wirtualnym opartym na systemie Linux wszystkie korzyści wielowarstwowej ochrony dostępne dla systemu Windows, łącznie ze skanowaniem w celu wykrycia szkodliwego oprogramowania, ochroną pamięci i procesów, kontrolą urządzeń, sieci oraz poczty z wykrywaniem proaktywnym, zapobieganiem exploitom oraz technologią zabezpieczającą przed szkodliwymi programami szyfrującymi dane, która chroni infrastrukturę wirtualnych stacji roboczych przed oprogramowaniem ransomware. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań opartych na agencie Kaspersky Security for Virtualization Light Agent ma za zadanie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na wydajność systemów. W tym celu rozwiązanie przekierowuje obciążające zasoby skanowanie antywirusowe z poszczególnych stacji do wyspecjalizowanej maszyny wirtualnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Bezagentowa wersja rozwiązania także obsługuje system operacyjny Linux, jak również najnowsze platformy wirtualizacji, takie jak VMware vSphere 6.5 oraz VMware NSX 6.2 i 6.3. Lista obsługiwanych platform obejmuje teraz również najnowsze systemy operacyjne firmy Microsoft - Windows Server 2016 oraz Windows 10 środowisku zwirtualizowanym, w tym Windows 10 RedStone1. Rozwiązanie to jest kompatybilne z Hyper-V 2016 i wzmacnia możliwości ochrony najnowszej platformy wirtualizacji firmy Microsoft.

Nowa wersja oferuje kilka udoskonaleń w celu zapewnienia większej łatwości zarządzania w całym centrum danych. Kaspersky Security for Virtualization Light Agent może być teraz wdrożony jednocześnie na wielu hostach Microsoft Windows Hyper-V dzięki integracji z System Center Virtual Machine Manager. W zdefiniowanym programowo centrum danych można teraz wyłączyć interfejs lekkiego agenta na dowolnej maszynie wirtualnej - zapewniając optymalizację zużycia zasobów dla zwirtualizowanej infrastruktury działającej pod kontrolą systemu Windows Server. Ponadto lekki agent pozwala użytkownikom określić wyjątki lub skonfigurować egzekwowane polityki skanowania przy użyciu szerszej listy dostawców oprogramowania oraz ich aplikacji.

Nowa wersja naszego rozwiązania bezpieczeństwa wirtualizacji spełnia potrzeby klientów, którzy posiadają heterogeniczne centra danych z różnymi platformami i systemami operacyjnymi. Uwzględniająca wirtualizację architektura rozwiązania oferuje wszechstronny zestaw technologii ochrony, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu działania w harmonii ze definiowanym programowo centrum danym klienta. Od tej pory, niezależnie od systemu operacyjnego - Microsoft Windows czy Linux, możemy zapewnić centrum danych dokładnie takie możliwości bezpieczeństwa, jakich potrzebuje, aby zachować elastyczność całej strategii cyberbezpieczeństwa organizacji - powiedział Witalij Mzokow, dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo centrów danych oraz usług chmurowych, Kaspersky Lab.

Więcej informacji na temat rozwiązania Kaspersky Lab do ochrony wirtualizacji oraz podejścia Kaspersky Lab do bezpieczeństwa centrów danych można znaleźć na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji/data-center.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.