19 grudnia 2002

I-Worm.Burnox - instaluje backdoora

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez internet jako załącznik zainfekowanych wiadomości e-mail oraz w systemie KaZaA. Dodatkowo wirus pobiera backdoora ze strony WWW i instaluje go w zainfekowanym systemie. Szkodnik ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 4 KB (po rozpakowaniu około 20 KB) i został stworzony przy pomocy języka programowania VisualBasic.

Instalacja

Podczas instalacji robak kopiuje się do systemowego folderu Windows z nazwą "MicrosoftUpdate.com" i tworzy dla tej kopii klucz auto-run w rejestrze systemowym:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
Windows Update = %SystemDir%\MicrosoftUpdate.com

Dodatkowo robak tworzy klucz rejestru, w którym przechowuje własny licznik:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Startup = %licznik%

gdzie zmiennej %licznik% nadawana jest wartość '1'. Wartość ta jest zwiększana wraz z każdym uruchomieniem robaka. Licznik jest wykorzystywany jako mechanizm aktywujący procedury rozprzestrzeniające szkodnika.

Rozprzestrzenianie - poczta elektroniczna

W celu wysyłania zainfekowanych wiadomości robak korzysta z programu MS Outlook oraz jego książki adresowej. Wiadomości wyglądają następująco:

Temat: Important: Microsoft Windows Patch For Xp,2k,ME,98,95.

Treść:

Microsoft just release this patch for all versions of Microsoft Windows.
This update patches many of the recent vulnerabilities!
It is recommended that you patch your operating system now. Though it is not required.

*Please Note* This is not the actual Microsoft patch. The attached program is Microsoft Update

Nazwa załącznika: MicrosoftUpdate.com

Robak aktywuje się z zainfekowanej wiadomości tylko wtedy, gdy użytkownik uruchomi załączony do niej plik.

Rozprzestrzenianie - system Kazaa

Robak tworzy folder o nazwie "system16" w systemowym folderze Windows i zapisuje w nim swoje kopie o następujących nazwach:

kmd.exe       Game Trainer.exe  
Hacker.exe      icq2003a.exe
Game.exe       Hacks.exe
icq2003b.exe     App.exe
xbox Hacker.exe   icq2003Final.exe
App Crack.exe    Ps2 Bios Emulation.exe
icq2002a.exe     Cracker.exe
xbox Bios Hack.exe  icq2003a.exe
Games.exe      Game Hack.exe
icq crack.exe    Games trainer.exe
Burn ps2.exe     aim crack.exe
Trainer.exe     burn xbox.exe
icq lite.exe     Cheat.exe
burn dreamcast.exe  imeshv2.exe
Burn ps2 Games To A Single CD-R.exe

Następnie folder "system16" jest rejestrowany jako współdzielony zasób systemu Kazaa.

Instalowanie backdoora

Robak pobiera ze strony WWW backdoora "Backdoor.Slackbot", zapisuje go w folderze "c:\unxrt.exe" i uruchamia.