22 marca 2017

Kaspersky Security for Virtualization Agentless zwiększa możliwości bezpieczeństwa VMware NSX w celu zapewnienia inteligentnej ochrony centrom danych

Kaspersky Lab udostępnił nową wersję swojego rozwiązania bezpieczeństwa wirtualizacji, Kaspersky Security for Virtualization Agentless. Stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa w centrach danych zbudowanych na platformach VMware vSphere® oraz VMware NSX®, rozwiązanie oferuje obecnie zaawansowane możliwości ochrony każdej maszyny oraz sieci wirtualnej, nie wywierając niemal żadnego wpływu na zasoby infrastruktury.


Wykorzystując VMware NSX oraz nowe rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Agentless, klienci mogą osiągnąć odpowiednią równowagę między wydajnością a ochroną w centrum danych. To efektywne pod względem wykorzystywania zasobów rozwiązanie bezpieczeństwa pomaga utrzymać wysokie współczynniki konsolidacji oraz zmniejszyć obciążenie zasobów komputerowych. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem dla wirtualizacji umożliwia przejęcie zadań skanowania plików z poszczególnych maszyn wirtualnych przez wyspecjalizowany serwer w celu zapewnienia większej wydajności i zmniejszenia wpływu na działanie infrastruktury.

Wbudowane funkcje VMware NSX są teraz wspierane możliwościami bezpieczeństwa oferowanymi przez Kaspersky Security for Virtualization, takimi jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDS/IPS) oraz udoskonalone monitorowanie SNMP. Wykorzystywanie znaczników bezpieczeństwa umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym na incydenty naruszenia ochrony oraz automatyczną rekonfigurację infrastruktury wirtualnej w przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania lub innej niebezpiecznej aktywności. Dzięki integracji polityk bezpieczeństwa każda maszyna wirtualna będzie posiadała funkcje bezpieczeństwa zdefiniowane w ogólnych zasadach firmowych, z uwzględnieniem roli każdej maszyny.

Kaspersky Security for Virtualization Agentless oferuje unikatową możliwość skanowania całej infrastruktury, co pozwala analizować zarówno podłączone, jak i niepodłączone do sieci maszyny wirtualne. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa opartych na agencie, które mogą skanować tylko działające maszyny wirtualne, to wyspecjalizowane rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wykrywać szkodliwe oprogramowanie w całej infrastrukturze.

Dylemat wydajność czy bezpieczeństwo stanowił oś relacji między specjalistami ds. IT i bezpieczeństwa od czasu, gdy wirtualizacja zyskała popularność w sektorze korporacyjnym. VMware wraz z Kaspersky Lab proponuje rozwiązanie tego dylematu, oferując rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization Agentless z VMware NSX. W ten sposób klienci otrzymują zaawansowane możliwości ochrony, które nie wywierają niemal żadnego wpływu na działanie i wydajność platformy. Funkcje bezpieczeństwa, jakie oferujemy obecnie zarówno dla VMware NSX, jak i VMware vShield Endpoint™ oznaczają, że dowolne strategie bezpieczeństwa oraz IT mogą zostać całkowicie dostosowane do określonych potrzeb biznesowych - powiedział Witalij Mzokow, dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo centrów danych i wirtualizacji, Kaspersky Lab.

Cieszymy się, że produkt Kaspersky Security for Virtualization Agentless kwalifikuje się do uzyskania certyfikatu VMware Ready™ for Networking and Security, który wskazuje klientom, że rozwiązanie to spełnia określone standardy współpracy VMware i skutecznie funkcjonuje z VMware NSX. To oznacza, że Kaspersky Security for Virtualization Agentless może zostać bez obaw zainstalowany w środowiskach produkcyjnych i zwiększyć stosunek czasu do wartości w środowiskach klienckich - powiedziała Kristen Edwards, dyrektor działu współpracy z partnerami technologicznymi, VMware.

Funkcje zarządzania bezpieczeństwem zostały ujednolicone w ramach jednej konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, co pozwala kontrolować wszystkie maszyny wirtualne wraz z urządzeniami fizycznymi i mobilnymi, chronionymi przy pomocy innych rozwiązań Kaspersky Lab. Dzięki temu zarządzanie ochroną różnych środowisk staje się proste i efektywne niezależnie od stosowanych platform.

Więcej informacji na temat rozwiązania Kaspersky Security for Virtualization znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji/virtualization.

VMware, VMware Ready, VMware NSX, vSphere, vShield Endpoint stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe należące do VMware Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy usług użyte w niniejszej informacji prasowej należą do ich prawowitych właścicieli.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.