27 lutego 2019

Stanowisko Kaspersky Lab w sprawie skazania w Rosji na 14 lat więzienia kierownika zespołu badawczego ds. incydentów komputerowych

Sprawa prowadzona przeciwko pracownikowi nie dotyczy Kaspersky Lab. Dochodzenie prowadzone w odniesieniu do pracownika, pełniącego rolę kierownika zespołu badawczego ds. incydentów komputerowych, dotyczy okresu, w którym osoba ta nie była zatrudniona przez Kaspersky Lab. Kaspersky Lab nie dysponuje żadnymi informacjami dotyczącymi tego dochodzenia.

Proces tego pracownika był prywatny, a jego przebieg został utajniony.

Wydarzenia te nie mają wpływu na funkcjonowanie zespołu badawczego ds. incydentów komputerowych działającego w ramach Kaspersky Lab.