15 listopada 2016

Badanie Kaspersky Lab pokazuje, że ojcowie odgrywają istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego w rodzinie

Kaspersky Lab, wraz z profesorem Davidem Smahelem z Uniwersytetu Masaryka, przeprowadził badanie*, aby dowiedzieć się, jak rodzice radzą sobie z nowymi wyzwaniami pojawiającymi się w związku z tym, że dzieci już od wczesnych lat korzystają z urządzeń cyfrowych i internetu. Jeśli chodzi o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa online, wyniki badania pokazują, że we współczesnych rodzinach zwykle to ojciec uczy dziecko, jak obsługiwać urządzenia cyfrowe, daje rady odnośnie bezpiecznego korzystania z internetu oraz instaluje rozwiązania bezpieczeństwa.


Większość rodziców przyznała, że dzieci same uczą się korzystać z technologii cyfrowych i z wiekiem ta samodzielność się nasila. Jednak spośród wszystkich członków rodziny to właśnie ojcowie są bardziej skłonni do uczenia swoich dzieci: proporcje w stosunku do matek wynoszą tu 60% do 40%. Również ojcowie głównie (66%) dbają o bezpieczeństwo urządzenia cyfrowego swojego dziecka - matki znajdują się pod tym względem na drugim miejscu (49%).

Oboje rodziców regularnie rozmawia ze swoimi dziećmi o ich aktywności online i pomaga im w skomplikowanych kwestiach internetowych. Jednak ojcowie wyraźniej przejawiają inicjatywę w dawaniu rad odnośnie bezpiecznego korzystania z internetu: 44% z nich wyjaśnia dzieciom, jak uniknąć kłopotów online, podczas gdy w przypadku matek odsetek ten wynosi 35%.

"Obecnie niemal każde dziecko od pewnego wieku korzysta z urządzeń cyfrowych połączonych z internetem, co oznacza, że rodzice muszą stawić czoła nowym aspektom rodzicielstwa - czyli tzw. 'cyfrowego rodzicielstwa'. Starsze dzieci ponoszą większą odpowiedzialność za korzystanie z urządzeń cyfrowych, a rodzice niekiedy nawet polegają na ich wiedzy, co nie zawsze jest pożądane i może narazić dziecko na poważne zagrożenia. Dlatego zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa online jest obecnie jednym z najbardziej palących problemów" - powiedział prof. dr David Smahel, Uniwersytet Masaryka.


"Współcześni rodzice muszą myśleć o tym, co jest dobre, a co złe dla ich dzieci, jeśli chodzi o korzystanie z urządzeń cyfrowych, łącznie z tym, w jakim stopniu dzieci powinny korzystać z nowych technologii, ile kontroli należy stosować oraz jak zapewnić im bezpieczeństwo online. Dlatego zachęcamy rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o wszelkich problemach, jakie mają online, dawali im więcej wskazówek odnośnie bezpiecznego korzystania z internetu i, oczywiście, kontrolowali aktywność swoich dzieci w Sieci. Aby pomóc uchronić dzieci przed zagrożeniami internetowymi, zalecamy wykorzystywanie wszechstronnych rozwiązań oferujących funkcje kontroli rodzicielskiej" - dodał Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska.

* Badanie zostało przeprowadzone w 2016 r. w Czechach przez Kaspersky Lab i profesora Davida Smahela z Uniwersytetu Masaryka. W badaniu wzięło udział 450 rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-17 lat. Wyniki badania pokazują, że ojcowie są bardziej zaangażowani w ochronę dzieci online, podczas gdy matki koncentrują się na bezpieczeństwie dzieci w realnym świecie. Pełne wyniki badania są dostępne na stronie https://kas.pr/fM4B.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.