26 lipca 2016

Badanie Kaspersky Lab: cybernękanie jednym z powodów depresji, koszmarów oraz anoreksji

Według badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab oraz iconKids & Youth cybernękanie stanowi znacznie bardziej niebezpieczne zagrożenie dla dzieci niż sądzi wielu rodziców. W przypadku większości młodych ofiar konsekwencje znęcania się online obejmują poważne problemy zdrowotne oraz społeczne.Cybernękanie (ang. cyberbullying) to celowe zastraszanie, prześladowanie lub wykorzystywanie doświadczane przez dzieci lub nastolatki w internecie. Co ciekawe, dzieci w wieku 8-16 lat mają większą świadomość tego zagrożenia niż ich rodzice. Według badania 13% dzieci i 21% rodziców uważa je za nieszkodliwe. Jednocześnie 16% badanych dzieci bardziej boi się nękania online niż w realnym świecie, podczas gdy połowa (50%) w równym stopniu lęka się nękania wirtualnego i w życiu realnym.

Rodzice nie powinni bagatelizować zagrożeń związanych z cybernękaniem. Chociaż w badaniu jedynie 4% dzieci przyznało się do tego, że padło ofiarą znęcania się online (w porównaniu z 12% w realnym życiu), w 7 przypadkach na 10 konsekwencje tego zjawiska były traumatyczne.

Nękanie poprzez internet miało poważny wpływ na ich samopoczucie emocjonalne: rodzice 37% ofiar wskazali na obniżone poczucie wartości, 30% zauważyło pogorszenie się wyników dziecka w szkole, natomiast 28% wskazywało na depresję. Ponadto 25% rodziców stwierdziło, że cybernękanie zaburzyło rytm snu ich dziecka i spowodowało koszmary (21%). Z kolei 26% rodziców zauważyło, że ich dziecko zaczęło unikać kontaktów z innymi dziećmi, a 20% odkryło, że ich potomek cierpi na anoreksję.

Równie niepokojące są statystyki wskazujące, że 20% dzieci było świadkiem cybernękania wobec innych dzieci, a w 7% przypadków nawet uczestniczyło w nim. Badanie pokazuje, że dzieci często ukrywają incydenty tego typu przed swoimi rodzicami, przez co chronienie ich przed tym zagrożeniem jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale - na szczęście - nie niemożliwe.

Andriej Mochola, dyrektor odpowiedzialny za rozwiązania dla konsumentów, Kaspersky Lab, komentuje: "Starając się chronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwem, nie możemy zapominać, że żyją one nie tylko w świecie fizycznym, ale również w tym wirtualnym, który jest dla nich równie ważny. W internecie dzieci utrzymują kontakty towarzyskie, uczą się nowych rzeczy, bawią się i - niestety - spotykają się z nieprzyjemnymi sytuacjami. Cybernękanie to jedna z najgroźniejszych rzeczy, z którą dziecko może zetknąć się w Sieci, ponieważ może mieć negatywny wpływ na jego psychikę i spowodować problemy, które będą ciągnęły się za nim przez resztę życia. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest porozmawianie ze swoim dzieckiem i wykorzystywanie oprogramowania kontroli rodzicielskiej, które może ostrzec przed wszelkimi podejrzanymi zmianami na ich profilu społecznościowym".

Wiele porad dotyczących ochrony dzieci w internecie znajduje się na oficjalnym blogu Kaspersky Lab - Kaspersky Daily: https://kas.pr/bS5P.

Informacje dotyczące rozwiązania technicznego dla tych problemów są dostępne na stronie produktu Kaspersky Safe Kids.

Pełne wyniki badania wykorzystanego w niniejszej informacji prasowej są dostępne na stronie https://kas.pr/t2yM.

Informacje na temat iconKids & Youth

European Schoolnet (EUN) to sieć 30 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit, dąży do wprowadzenia innowacji do sfery nauczania i nauki kluczowych stron zainteresowanych, obejmujących ministerstwa edukacji, szkoły, nauczycieli, badaczy i partnerów w branży. Aby osiągnąć ten cel, EUN rozwija, koordynuje i wdraża szeroki wachlarz projektów i usług, łącznie z promowaniem umiejętności w zakresie obywatelstwa cyfrowego oraz szerszego zakresu edukacji naukowej w szkołach, która zwiększy zainteresowanie dzieci nauką, technologią, inżynierią i matematyką. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.europeanschoolnet.org.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/nowosci.