23 czerwca 2016

Kaspersky Lab i Towarzystwo Archeologiczne w Atenach rozszerzają współpracę w Akrotiri

Wiedząc, jak ważne dla przyszłych pokoleń jest zachowanie dawnych kultur, Kaspersky Lab kontynuuje współpracę z Towarzystwem Archeologicznym w Atenach w celu dalszego rozwoju projektu Akrotiri i uratowania pozostałości historycznej osady cykladzkiej/minojskiej na wulkanicznej wyspie Santoryn. Kaspersky Lab sponsoruje wiele działań, aby pomóc naukowcom prowadzić dalsze prace, łącznie z odrestaurowaniem miejsca prowadzonych wykopalisk, konserwacją niesamowitych malowideł ściennych oraz pracami konserwacyjnymi dotyczącymi budowli objętych projektem.


Współpraca między globalną firmą z branży cyberbezpieczeństwa a Towarzystwem Archeologicznym w Atenach rozpoczęła się w 2015 r., gdy Kaspersky Lab sponsorował renowację fresków w Akrotiri. Projekt ten został rozszerzony, a dostrzegając jego znaczenie, firma Kaspersky Lab zwiększyła w 2016 r. swoje wsparcie dla naukowców w różnych obszarach ich badań. Prace koncentrują się obecnie na zbieraniu nowych danych dotyczących tej starożytnej cywilizacji i osady na wulkanicznej greckiej wyspie Santoryn.

Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab, wyjaśnia znaczenie prac: "Akrotiri to bez wątpienia niezwykłe miejsce. Stanowi skarb całej ludzkości, którego kolejne pokolenia mogą nie ujrzeć, jeśli nie zostanie zachowany przez archeologów. Uważam, że dalsze badanie tego miejsca jest niezwykle istotne, ponieważ prowadzenie w nim wykopalisk może przywrócić do życia nowe artefakty. Jestem bardzo dumny, że możemy wspierać ten proces badawczy, jak również zachowanie niesamowitego miejsca dla przyszłych pokoleń".


Malowidło ścienne z Akrotiri

Współpraca Kaspersky Lab z Towarzystwem Archeologicznym w Atenach będzie dotyczyła kilku faz projektu realizowanego w Akrotiri. Pierwsza faza będzie obejmowała wykopaliska w House of Benches niedaleko budynku Xeste 3. Właśnie tam w 1999 r. znaleziono złotego koziorożca z Akrotiri. Ponieważ jest to jak dotąd jedyny złoty artefakt odkryty w Akrotiri, naukowcy mają nadzieję, że dalsze badania i wykopaliska pomogą im znaleźć ołtarz.

Druga faza będzie dotyczyła prac nad przywróceniem i konserwacją malowidła ściennego z Grand Staircase w Xeste 4. Podczas wcześniejszych prac wykopaliskowych odzyskano tu kilkadziesiąt metrów kwadratowych występujących w kawałkach malowideł ściennych, ale wiele fragmentów nie zostało jeszcze odnalezionych. Malowidła te ozdabiały kiedyś ściany otaczające z obu stron wszystkie kondygnacje schodów klatki schodowej.

Kaspersky Lab sponsoruje również prace konserwacyjne budynków w ramach projektu. Starożytny system drewnianych wzmocnień budynków uległ rozpadowi, deformując części ścian i podłóg. Podczas prac wykopaliskowych w latach 60. i 70. podjęto pewne działania naprawcze, jednak nie zbadano jeszcze w pełni, w jaki sposób zabytki zachowają się pod wpływem czasu, warunków klimatycznych i środowiskowych, jak również trzęsień ziemi. Kaspersky Lab sponsoruje prace polegające na przedstawianiu na mapie obecnego stanu zachowania ruin oraz analizie i klasyfikacji zebranych danych dotyczących zabytków, aby pomóc naukowcom znaleźć najlepsze sposoby uratowania budynków przed zniszczeniem.

"Wsparcie ze strony Kaspersky Lab pomaga nam kontynuować prace w kilku kierunkach jednocześnie i bardzo cieszę się, że nasza współpraca z tą firmą trwa już drugi rok z rzędu" - powiedziała dr Dora Vassilicos, członek Rady Towarzystwa Archeologicznego w Atenach. "Wkład tej współpracy w naukę i badania nad starożytną cywilizacją jest nieodzowny i mam nadzieję, że im więcej odkryjemy, tym bardziej ludzie zainteresują się historią i kulturą Akrotiri."

Profesor Christos Doumas, dyrektor odpowiedzialny za prace wykopaliskowe w Akrotiri tak komentuje współpracę: "Akrotiri to miejsce szczególne dla mnie i wielu osób, które tu pracują. Kontynuujemy prace, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące mieszkańców wyspy, którzy przebywali tu tysiące lat temu. Bardzo cieszę się i jestem wdzięczny, że Kaspersky Lab wykazuje zainteresowanie naszą pracą i gotowość wsparcia naszego długofalowego projektu. Firma ta stwarza ogromne możliwości dla naszych badań naukowych. Omawiamy plany na przyszłość, ponieważ mam nadzieję, że Kaspersky Lab zostanie naszym długotrwałym partnerem w ramach tej współpracy".

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/nowosci.