6 kwietnia 2016

Użytkownicy mają świadomość braku bezpieczeństwa narzędzi komunikacji online, a mimo to wciąż używają ich do rozmów prywatnych

Większość użytkowników internetu traktuje kanały komunikacji online jako niepewne, a mimo to wciąż regularnie ich używa, także do rozmów na tematy prywatne. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab i B2B International.


Według badania do najmniej zabezpieczonych narzędzi komunikacji online użytkownicy zaliczają komunikatory transmitujące obraz - w Europie uważa tak 72% badanych. Brak zaufania dotyczy też komunikatorów mobilnych (w tym także społecznościowych, 65%), rozmów wykorzystujących technologię VoIP (64%), oraz usług czatu wideo (62%).

Respondenci wskazali także 3 najczęściej używane sposoby komunikacji internetowej: za pośrednictwem komunikatorów mediów społecznościowych (31%), komunikatorów mobilnych (34%) oraz rozmowy przez internet (15%). Co ciekawe, mężczyźni rozmawiają przez internet częściej niż kobiety (odpowiednio 17% i 14%), jednak kobiety częściej używają sieci społecznościowych (41% i 35%). Według badanych wspomniane narzędzia komunikacji są używane nie tylko w domu, ale także w miejscach publicznych - w biurze i podczas podróży.

Co więcej, 17% ankietowanych przyznało, że co najmniej raz użyło narzędzia komunikacji elektronicznej do wysłania wrażliwego zdjęcia lub filmu. Częściej zdarzyło się to mężczyznom (21%) niż kobietom (13%). Im młodszy użytkownik, tym częściej wysyła przez internet pliki natury osobistej - jest to największa grupa badanych (23%), którym zdarzyła się taka sytuacja w wieku 24 lat lub wcześniej.

Wnioski te potwierdzają wyniki quizu, w którym 35% osób przyznało, że wymieniało się informacjami prywatnymi za pośrednictwem aplikacji, a 13% ankietowanych było gotowych użyć do tego celu dowolnego urządzenia (11% kobiet, 15% mężczyzn i prawie 18% młodszych użytkowników). Jedynie 28% zadeklarowało, że nie omawia spraw prywatnych przez internet (31% kobiet, 26% mężczyzn i tylko 17% użytkowników w wieku powyżej 24 lat).

"Oczywiście nie twierdzimy, że ludzie powinni przestać używać komunikatorów internetowych; chcemy jednak przypomnieć, że podczas wymieniania się informacjami przez internet wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Na przykład nie należy w ten sposób omawiać poufnych tematów, ponieważ internet pamięta wszystko; nie warto także korzystać z kanałów komunikacji znanych z tego, że nie są bezpieczne (publiczne sieci Wi-Fi), gdyż dane mogą zostać przechwycone. Ważne jest także, aby użytkownicy rozważnie wybierali narzędzia online do rozmów prywatnych i korzystali tylko z tych urządzeń, które są zabezpieczone mocnym hasłem i skutecznym produktem typu internet security" - powiedział Petr Aleszkin, szef działu marketingu konsumenckiego na obszar rynków wschodzących, Kaspersky Lab.

Kaspersky Internet Security - multi-device i Kaspersky Total Security - multi-device to wieloplatformowe rozwiązania, które zapobiegają przechwyceniu poufnych informacji przez szkodliwe programy i ostrzegają użytkowników o zagrożeniach, takich jak niezabezpieczone sieci Wi-Fi, próbach uzyskania dostępu do kamery internetowej czy mikrofonu, przekierowaniach na nielegalne strony itp.

Porady pozwalające na poprawę bezpieczeństwa online są dostępne na oficjalnym blogu Kaspersky Lab: https://plblog.kaspersky.com/tag/cybersavvy. Aby sprawdzić własną wiedzę dotyczącą haseł i innych aspektów cyberbezpieczeństwa, można skorzystać z quizu przygotowanego przez Kaspersky Lab: https://plblog.kaspersky.com/cyber-savvy-quiz.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/nowosci.