26 stycznia 2016

Czy rodzice robią wystarczająco dużo, aby chronić swoje dzieci online? Z badania wynika, że nie...

Mimo że ponad połowa (52%) rodziców dostrzega wzrost liczby zagrożeń dla najmłodszych użytkowników internetu - od cybernękania po nieodpowiednią zawartość - zaledwie nieco ponad jedna trzecia (39%) dba o bezpieczeństwo online swoich dzieci i rozmawia z nimi o potencjalnych niebezpieczeństwach - tak wynika z badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab oraz B2B International.Badanie pokazuje, że co piąty dorosły (20%) nie robi nic, aby chronić swoje dzieci przed zagrożeniami internetowymi, chociaż podobny odsetek (22%) respondentów wskazał, że ich dzieci napotkały rzeczywiste zagrożenia online, łącznie z przeglądaniem nieodpowiednich treści, spotkaniem niebezpiecznych nieznajomych online oraz cybernękaniem. 53% rodziców obawia się również, że internet w pewnym stopniu wpływa na zdrowie lub samopoczucie ich dzieci.

Podczas gdy jedna trzecia rodziców (31%) uważa, że nie posiada kontroli nad tym, co widzą lub robią ich dzieci online, prawie dwie trzecie (61%) z nich nie zadaje sobie trudu, aby porozmawiać ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń internetowych. Jeśli podejmowane są działania, są one w dużej mierze nieskuteczne: np. 28% respondentów twierdzi, że sprawdza historię przeglądarki swoich dzieci, chociaż na tym etapie szkody mogły zostać już wyrządzone. Tylko jedna czwarta (24%) respondentów zainstalowała oprogramowanie kontroli rodzicielskiej.

"W obecnych czasach korzystanie z telefonów komórkowych oraz komputerów w celu uzyskania dostępu do internetu, często w ukryciu przed rodzicami, jest na porządku dziennym. Z naszego badania wynika, że znacząca część rodziców czuje się bezradnie jeśli chodzi o zarządzanie korzystaniem z tych urządzeń. Istnieje jednak wiele prostych, a zarazem pozytywnych działań, jakie mogą podjąć rodzice, aby zapewnić ochronę znajdującym się pod ich opieką młodym ludziom. Istotne jest łączenie działań praktycznych, takich jak zainstalowanie oprogramowania kontroli rodzicielskiej i umieszczenie komputerów w miejscach, w których przebywa cała rodzina, z rozmową z dziećmi na temat potencjalnych zagrożeń oraz tego, jak sobie z nimi radzić" - powiedział David Emm, główny badacz ds. bezpieczeństwa IT, Kaspersky Lab.

Rozwiązania Kaspersky Total Security - multi-device oraz Kaspersky Safe Kids mogą pomóc rodzicom zabezpieczyć ich dzieci przed zagrożeniami i zarządzać ich aktywnością na urządzeniach z systemem Windows, OS X, iOS oraz Android. Oprogramowanie firmy Kaspersky Lab nie tylko chroni dzieci przed przeglądaniem nieodpowiednich treści na stronach internetowych oraz w aplikacjach, ale również zapobiega ujawnieniu informacji poufnych i pomaga rodzicom zarządzać czasem, przez jaki ich dzieci korzystają z urządzeń posiadających dostęp do internetu.

Pełny raport z badania wykorzystanego w niniejszej informacji prasowej jest dostępny na stronie http://r.kaspersky.pl/fUCr7.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.