15 stycznia 2016

Dojrzali użytkownicy są bardziej ostrożni online, jednak mają mniejszą wiedzę o cyberzagrożeniach

Użytkownicy w wieku 45 lat i powyżej wykazują większą ostrożność niż młodsi internauci w zakresie ujawniania informacji online, ale może brakować im wiedzy, aby dostrzec niebezpieczne oszustwo lub bezpośrednie cyberzagrożenie. Z badań* przeprowadzonych niedawno przez Kaspersky Lab wynika, że osoby w wieku 24 lat i poniżej są bardziej skłonne podać online informacje dotyczące ich samych i podejmują mniej działań w celu zabezpieczenia się, lepiej natomiast rozumieją potencjalne zagrożenia i umieją je zidentyfikować.


Badania pokazały, że dla młodych ludzi udostępnianie danych online jest na porządku dziennym - 83% z nich wysyła prywatne wiadomości online, podczas gdy w przypadku osób w wieku powyżej 45 lat odsetek ten wynosi jedynie 53%. Trzykrotnie więcej młodych osób (23%) przyznaje, że przynajmniej raz udostępniło niedwuznaczne materiały online. Dla porównania, dla osób starszych odsetek ten wynosi 7%.

Obie grupy wiekowe wydają się być równie beztroskie, jeśli chodzi o hasła. Około 40% respondentów twierdzi, że posiada mniej haseł niż kont online, a około połowa przechowuje je w miejscu, które nie jest bezpieczne, zapisując je np. w notatniku.

Młodsze pokolenie jest bardziej niecierpliwe w przypadku instalowania oprogramowania oraz pobierania plików. 26% respondentów twierdzi, że instalując oprogramowanie, nie czyta szczegółów zawartych w warunkach umowy. To może oznaczać, że osoby te nie są świadome, do jakiego rodzaju danych udzieliły właśnie dostępu, jakie dodatkowe programy mogły zainstalować lub na jakie zmiany w systemie zezwoliły. Zaledwie 12% osób powyżej 45 lat ignoruje informacje napisane małą czcionką. Młodsze osoby wykazują mniejszą ostrożność również podczas pobierania plików - jedna na trzy osoby (31%) pobiera pliki z wielu źródeł, podczas gdy dla bardziej dojrzałych użytkowników odsetek ten wynosi 10%.

Jedna na cztery osoby (24%) w wieku 24 lat lub poniżej wyłączyłaby swoje rozwiązanie bezpieczeństwa, gdyby próbowało ono uniemożliwić jej zainstalowanie oprogramowania; dla porównania, jedynie 13% starszych respondentów postąpiłoby w ten sposób.Mimo powyższych danych - niepokojących w odniesieniu do młodszych użytkowników - z badań Kaspersky Lab wynika, że w momencie zetknięcia się z potencjalnym zagrożeniem młodzi ludzie mają większe doświadczenie w rozpoznawaniu szkodliwego oprogramowania. Poproszeni o pobranie utworu muzycznego z czterech próbek, jeden na trzech młodych ludzi (30%) wybrał najbardziej niebezpieczny plik '.exe', podczas gdy takiego wyboru dokonała aż niemal połowa (42%) osób powyżej 45 lat. Bezpieczna opcja '.wma' została wskazana przez jedynie jednego na pięciu starszych użytkowników i 29% młodszych osób.

Ze względu na mniej skrępowane zachowanie online młodzi ludzie mogą znacznie częściej stać się celem infekcji szkodliwym oprogramowaniem. W 2015 r. taka infekcja dotknęła 57% osób poniżej 24 lat, podczas gdy w przypadku starszych użytkowników odsetek ten wynosił 34%. Ze względu na brak doświadczenia dotyczącego zagrożeń online starsze ofiary szkodliwego oprogramowania prawdopodobnie częściej nie będą wiedziały, w jaki sposób zostały zainfekowane: ich odsetek wynosi 17%, podczas gdy dla osób poniżej 24 lat - jedynie 10%.

"Dojrzalsi internauci niewątpliwie podejmują mniej ryzykownych działań dotyczących prywatnych informacji online, jednak w momencie zetknięcia się z cyberzagrożeniem ich zdolności zidentyfikowania i poradzenia sobie z nim są mniejsze. Silny instynkt dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego jest niezastąpiony. Bez względu na wiek użytkownicy muszą być ostrożni i czujni online, jak również świadomi potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego, jak często i w jakim celu korzystają z internetu. Niezbędne jest również korzystanie z rozwiązania bezpieczeństwa, które zapewnia całkowitą ochronę podczas pobierania i instalowania plików oraz komunikacji online" - powiedział David Emm, główny badacz ds. bezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

Aby pomóc użytkownikom zabezpieczyć swoje życie online i uniknąć problemów wynikających z nieumiejętności zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, rozwiązania Kaspersky Internet Security - multi-device i Kaspersky Total Security - multi-device chronią przed najnowszym szkodliwym oprogramowaniem i zagrożeniami internetowymi z pomocą uznanych na świecie technologii.

Aby sprawdzić własną wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, można skorzystać z quizu przygotowanego przez Kaspersky Lab: https://plblog.kaspersky.com/cyber-savvy-quiz.

Porady pozwalające na poprawę bezpieczeństwa online są dostępne na oficjalnym blogu Kaspersky Lab: https://plblog.kaspersky.com/tag/cybersavvy.

*Dane pochodzą z badania "Consumer Security Risks Survey 2015" oraz z quizu "Czy jesteś cyber-łebski".

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.