26 października 2015

Nowa technologia Kaspersky Lab zwiększa wydajność ochrony wirtualnych stacji roboczych

Kaspersky Lab informuje o otrzymaniu patentu na autorską technologię usprawniającą funkcjonowanie ochrony w środowiskach wirtualnych. Nowa metoda znacznie przyspiesza przetwarzanie żądań skanowania antywirusowego przy zachowaniu wysokiej wydajności chronionej maszyny wirtualnej. Patent został przyznany przez Amerykański urząd ds. patentów i znaków handlowych.
Korporacyjne środowisko wirtualne zwykle składa się z serwera chronionego przy użyciu rozwiązania bezpieczeństwa oraz sieci wirtualnych stacji roboczych wyposażonych w tzw. agenty. System ochrony serwera posiada połączenie z agentami w celu umożliwienia wymiany danych podczas skanowania plików na żądanie (ang. On-Demand Scan - ODS) lub podczas uzyskiwania dostępu do danych (ang. On-Access Scan - OAS).

Taki schemat ochrony pozwala znacznie zredukować zużycie zasobów na maszynach wirtualnych, na których występują incydenty związane z cyberzagrożeniami, utrzymując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w całej infrastrukturze IT firmy. W pewnych okolicznościach może jednak dość do zbyt dużego obciążenia serwera przez zadania skanowania na żądanie, co utrudni funkcjonowanie ochrony działającej w locie. Może to poważnie zmniejszyć prędkość wykrywania szkodliwych aplikacji w czasie rzeczywistym, a tym samym obniżyć skuteczność ochrony.

Opatentowana przez Kaspersky Lab autorska technologia może w razie potrzeby podwyższyć priorytet przetwarzania dla zadań skanowania w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wydajność serwerów i wirtualnych stacji roboczych zostanie zwiększona, a czas reakcji systemu ochrony na zagrożenia ulegnie znacznemu skróceniu.

"Tworząc rozwiązanie przeznaczone do ochrony środowisk infrastruktury wirtualnej Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer oraz VMware vSphere, skoncentrowaliśmy się na dwóch kluczowych wymogach: minimalnym wpływie na wydajność i maksymalnym bezpieczeństwie. Opatentowana technologia umożliwia szybką analizę w celu zapewnienia ochrony wirtualnym serwerom oraz stacjom roboczym dzięki optymalnemu rozłożeniu zaplanowanych zadań, uwzględniając całe obciążenie infrastruktury wirtualnej" - powiedział Aleksander Onisczenko, menedżer ds. produktów, Kaspersky Lab.

Opatentowana technologia jest wykorzystywana w produkcie Kaspersky Security for Virtualization - Light Agent. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajduje się na stronie www.kaspersky.pl/dla-biznesu/virtualization.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.