29 maja 2015

Securing Smart Cities: czołowi eksperci ds. bezpieczeństwa łączą siły, aby zwiększyć bezpieczeństwo współczesnych miast

Wystartowała nowa globalna inicjatywa non profit - Securing Smart Cities. Jej celem jest rozwiązywanie aktualnych i przyszłych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa inteligentnych miast poprzez współpracę i wymianę informacji pomiędzy organizacjami. Akcja jest popierana przez czołowych badaczy z branży bezpieczeństwa IT, w tym IOActive, Kaspersky Lab, Bastille oraz Cloud Security Alliance. Securing Smart Cities posłuży jako węzeł komunikacyjny między firmami, rządami, mediami, inicjatywami non profit oraz osobami fizycznymi na całym świecie zaangażowanymi w tworzenie, udoskonalanie oraz promowanie inteligentnych i bezpiecznych technologii dla współczesnych miast.Koncepcja inteligentnego miasta jest bardzo aktualna i wiele organizacji na świecie pracuje nad rozwiązaniami, które sprawią, że obszary miejskie będą energooszczędne, wygodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Niestety, ciągle nieznaczna część tych organizacji myśli o cyberbezpieczeństwie takich inteligentnych aglomeracji. Bardzo ważne jest zrozumienie tego, że im więcej technologii informatycznych uczestniczy w tworzeniu i funkcjonowaniu miasta, tym większe jest potencjalne ryzyko cyberataku. Jeśli czynnik ten nie zostanie uwzględniony na etapie początkowym, koszty i złożoność inteligentnego miasta mogą znacznie utrudniać rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w późniejszym czasie. W efekcie miasto będzie podatne na ataki cyberprzestępców.

Celem nadrzędnym inicjatywy Securing Smart Cities jest nie dopuścić do tego poprzez szereg różnych działań, które obejmują:

  • Edukowanie władz miast i dostawców sprzętu oraz oprogramowania na temat znaczenia i korzyści kosztowych związanych ze stosowaniem najlepszych praktyk bezpieczeństwa.
  • Współpracę z partnerami w celu wymiany pomysłów oraz metodologii.
  • Promowanie znaczenia i korzyści wynikających z wczesnego wprowadzenia ochrony do cyklu rozwoju projektu lub planu.
  • Rozwijanie partnerskich stosunków między miastami, dostawcami oraz specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
  • Tworzenie standardów, wytycznych oraz różnych zasobów, które mogą pomóc zwiększyć bezpieczeństwo na wszystkich obszarach związanych z inteligentnymi miastami.
Uczestnicy Securing Smart Cities uważają, że inicjatywa ta może pomóc w skutecznej i odpowiedzialnej wymianie wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa współczesnych miast. Połączy również dostawców zautomatyzowanego sprzętu infrastruktury publicznej z badaczami bezpieczeństwa, którzy są gotowi testować te rozwiązania, a także zbliży władze miejskie z kręgami związanymi z ochroną IT, co pozwoli wspólnie rozwiązywać nowe problemy dotyczące zapobiegania cyberzagrożeniom.

„Cyberbezpieczeństwo współczesnego inteligentnego miasta nie jest kwestią, którą można rozwiązać prosto i szybko. Koncepcja ta obejmuje tak wiele różnych technologii, które komunikują się ze w rozmaity sposób, że jedynym sposobem na przewidzenie i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem jest współpraca między ekspertami z całego świata. To właśnie jest celem Securing Smart Cities” – powiedział Cesar Cerrudo, dyrektor ds. IT w IOActive oraz członek zarządu Securing Smart Cities.

„Inteligentne miasta stanowią ogromną szansę dla wzrostu, zrównoważonego rozwoju oraz poprawy sytuacji społecznej. Jednak tego rodzaju projekty nie mogą być jedynie inteligentne, muszą być również bezpieczne. Zastosowanie zaawansowanych technologii i wykorzystywanie Internetu Rzeczy w infrastrukturze miejskiej niesie ze sobą ryzyko, które należy wziąć pod uwagę i monitorować w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Chcemy współpracować z urbanistami oraz budowniczymi, aby podnieść świadomość dotyczącą cyberzagrożeń oraz dzielić się wiedzą na temat sposobów łagodzenia tych zagrożeń, zanim dotkną ludność” – powiedział Chris Rouland, założyciel oraz dyrektor generalny Bastille oraz członek zarządu Securing Smart Cities.

„Securing Smart Cities dąży do rozwiązywania cyberproblemów na każdym etapie rozwoju inteligentnego miasta: od planowania po rzeczywiste wdrożenie technologii. Zachęcamy władze miast, dostawców sprzętu i oprogramowania, jak również badaczy z branży bezpieczeństwa, aby przyłączyli się do dyskusji” – powiedział Patrick Nielsen, główny badacz bezpieczeństwa w Kaspersky Lab oraz członek zarządu inicjatywy Securing Smart Cities.

Więcej informacji o inicjatywie Securing Smart Cities oraz jej aktywności znajduje się na stronie http://securingsmartcities.org.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.

Informacje o IOActive

IOActive to wszechstronna firma oferująca najwyższej jakości usługi bezpieczeństwa informacji, która posiada długoletnią i ugruntowaną reputację w zakresie dostarczania klientom usług bezpieczeństwa. Zespoły IOActive zajmujące się badaniami i konsultacjami oferują wachlarz specjalistycznych usług bezpieczeństwa – od testów penetracyjnych oraz oceny kodu aplikacji po inżynierię wsteczną. 500 firm działających na całym świecie w różnych branżach powierza IOActive swoje najbardziej krytyczne i poufne problemy dotyczące bezpieczeństwa. Firma IOActive została założona w 1998 r., posiada siedzibę główną w Seattle i prowadzi globalną działalność w obu Amerykach, rejonie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki jak również Azji i Pacyfiku. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.ioactive.com, na blogu http://blog.ioactive.com oraz śledząc IOActive na Twitterze: http://twitter.com/ioactive.

Informacje o Bastille

Zlokalizowana w Atlancie i działająca od 2014 r. firma Bastille to pionier w dziedzinie ochrony Internetu Rzeczy wykorzystującej sensory bezpieczeństwa nowej generacji oraz wykrywanie bezprzewodowej emisji. Rozwiązania Bastille umożliwiają korporacjom dokładną kwantyfikację ryzyka oraz łagodzenie zagrożeń sieciowych XXI wieku. Przy pomocy swojej autorskiej technologii Bastille pomaga organizacjom chronić zasoby cybernetyczne i ludzkie, zapewniając jednocześnie bezprecedensową widoczność urządzeń Internetu Rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla infrastruktury sieciowej. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę http://www.bastille.io oraz śledząc @BastilleNet na Twitterze.