7 listopada 2014

Specjalistyczne technologie wspomagają walkę z nowoczesnymi cyberzagrożeniami

Aby efektywnie walczyć z cyberzagrożeniami, eksperci z Kaspersky Lab nieustannie tworzą nowe narzędzia i zaawansowane technologie. Niektóre z nich realizują ściśle określone zadania, a inne działają we wszystkich produktach firmy - niezależnie od platformy. Tylko w trzecim kwartale 2014 r. Kaspersky Lab opatentował ponad 20 takich technologii.
Jedną z najbardziej interesujących technologii Kaspersky Lab jest system i metoda dynamicznego generowania antywirusowych baz danych. Rozwiązanie to działa w większości produktów firmy i umożliwia tworzenie bazy sygnatur zagrożeń z uwzględnieniem specyfiki komputera danego użytkownika. Schemat działania tej technologii jest następujący: rozwiązanie bezpieczeństwa gromadzi informacje o systemie i formułuje zestaw filtrów, które m.in. usuwają z baz informacje o zagrożeniach niestanowiących żadnego zagrożenia dla konkretnej platformy. Pozwala to znacznie zmniejszyć rozmiar antywirusowej bazy danych oraz jej uaktualnień, a także zwiększyć wydajność ochrony i zminimalizować jej wpływ na pracę systemu.

Kolejną istotną innowacją Kaspersky Lab, stworzoną z myślą o użytkownikach biznesowych, jest system i metoda wykonywania zadań administracyjnych na urządzeniach mobilnych. Zadaniem tej technologii jest usprawnienie czynności związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi poprzez identyfikowanie najefektywniejszych metod obsługiwanych przez sprzęt działający w ramach sieci firmy objętej ochroną.

W omawianym okresie Kaspersky Lab otrzymał także patenty na następujące autorskie technologie:
  • System trwałego usuwania plików pozwala na dynamiczne generowanie metody usuwania plików w zależności od ich parametrów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie równowagi między szybkością a skutecznością bezpiecznego usuwania plików. Technologia ta wykorzystywana jest w produkcie Kaspersky PURE 3.0.
  • Automatyczna analiza incydentów związanych z bezpieczeństwem w sieciach komputerowych pozwala określić przyczyny incydentów IT i podjąć kroki mające na celu wyeliminowanie ich konsekwencji - bez udziału administratora. Ponadto, w wyniku działania tej technologii pozostałe komputery w danej sieci zostaną automatycznie zabezpieczone przed wykrytym incydentem. Technologia funkcjonuje w oprogramowaniu Kaspersky Lab dla firm.
  • Kontrola dostępu użytkownika do chronionych zasobów przy użyciu uwierzytelniania wieloetapowego - wynalazek, który wykorzystuje bezprzewodowy nadajnik jako dodatkowy etap uwierzytelniania. Uzyskanie dostępu jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy dane urządzenie znajduje się w zasięgu takiego nadajnika. Technologia jest obecnie testowana w kilku prototypach przyszłych produktów Kaspersky Lab.
  • Automatyczna analiza użytkowania licencji na oprogramowanie w sieci komputerowej - system wspomagający zarządzanie licencjami w sieciach korporacyjnych. Umożliwia wymianę informacji o licencjach między komputerami i tworzy listę aktywnych aplikacji korzystających z danej licencji. Jeżeli licencja jest użytkowana na większej liczbie komputerów niż zezwala umowa licencyjna, system wysyła powiadomienie do administratora. Technologia ta jest wykorzystywana w rozwiązaniach Kaspersky Lab dla korporacji i pozwala na zarządzanie licencjami dowolnych aplikacji niezależnie od producenta.
  • Adaptacyjna kontrola działań użytkownika w zależności od jego zachowania - technologia wykorzystywana do dostosowywania parametrów kontroli rodzicielskiej z uwzględnieniem czynności wykonywanych przez dzieci na komputerze. Może ona na przykład ograniczyć uprawnienia użytkownika w odpowiedzi na próbę odgadnięcia hasła administratora komputera. System może również dostosować uprawnienia użytkownika w zależności od zmian w programie nauczania dziecka lub na podstawie sugestii od nauczyciela lub rodzica. Technologia ta jest obecnie testowana i zostanie dodana do modułu kontroli rodzicielskiej wchodzącego w skład produktów Kaspersky Lab.
  • Wieloplatformowy moduł konfiguracji dla urządzeń użytkownika - technologia scentralizowanego zarządzania ustawieniami ochrony zainstalowanej na różnych urządzeniach użytkownika. System pozwala użytkownikom na definiowanie globalnych zadań, co eliminuje potrzebę modyfikowania ustawień na poszczególnych urządzeniach. Technologia ta działa w ramach funkcji zdalnego zarządzania w produktach Kaspersky Lab dla biznesu.
  • Automatyczna konfiguracja pakietu instalacyjnego aplikacji - pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa instalacji oprogramowania. Mechanizm uwierzytelnia użytkownika, weryfikuje konfigurację urządzenia i zezwala na instalację tyko wtedy, gdy wszystkie parametry zgadzają się z ustawieniami zdefiniowanymi przez administratora w pakiecie instalacyjnym. Technologia ta jest obecnie testowana i wejdzie w skład przyszłych produktów Kaspersky Lab dla korporacji.
Portfolio Kaspersky Lab obejmuje 248 patentów na autorskie technologie firmy uzyskanych w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Chinach i Rosji. Na rozpatrzenie w różnych krajach oczekuje kolejne 290 wniosków patentowych.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.