1 października 2014

Kaspersky Lab rozszerza współpracę z Interpolem i Europolem

Kaspersky Lab podpisał umowę z Interpolem oraz protokół ustaleń z Europolem, rozszerzając zakres współpracy z tymi organami ściągania we wspólnej walce z cyberprzestępczością.


Kaspersky Lab zwiększył poziom współdziałania z Interpolem i Europolem w ramach walki z cyberprzestępczością, podpisując dokumenty potwierdzające kluczową współpracę z dwiema międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się ściganiem przestępczości. 30 września Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab, oraz Ronald K. Noble, sekretarz generalny Interpolu, podpisali umowę o współpracy, zgodnie z którą firma zajmująca się bezpieczeństwem będzie dostarczać swoje produkty, informacje oraz zapewniać stałą pomoc organizacji Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) w Singapurze. Następnego dnia Jewgienij Kasperski oraz Troels Oerting, zastępca dyrektora Europolu oraz szef jego europejskiego centrum ds. cyberprzestępczości (EC3), podpisali protokół ustaleń między Kaspersky Lab oraz wspomnianym organem ścigania Unii Europejskiej, który stanowi podwaliny bliższej współpracy między tymi dwiema organizacjami. Obie ceremonie podpisania dokumentów miały miejsce w Singapurze, gdzie w dniach 1-3 października 2014 r. odbędzie się konferencja dot. cyberprzestępczości.

Po zakończeniu ceremonii Jewgienij Kasperski powiedział: "To naprawdę duży krok naprzód w globalnej walce z cyberprzestępczością. Nasza współpraca z Interpolem i Europolem stanowi pierwsze takie osiągnięcie w całej branży związanej z cyberbezpieczeństwem. Tego rodzaju partnerstwo pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym ma istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Partnerstwa te doskonale wpisują się w naszą misję, którą jest 'uratowanie świata' przed cyberzagrożeniami. Ponieważ nieustannie zwiększa się skala i stopień zaawansowania tych zagrożeń, musimy połączyć siły z krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania, jak również innymi prywatnymi firmami z branży bezpieczeństwa, aby móc skutecznie zwalczać rosnącą liczbę zagrożeń".


Ronald K. Noble, sekretarz generalny Interpolu, oraz Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab, podczas podpisywania umowy

W ramach nowej umowy z Interpolem Kaspersky Lab będzie dostarczać informacje dotyczące zagrożeń, jak również sprzęt i oprogramowanie, które zostaną wykorzystane do ustanowienia i prowadzenia laboratorium informatyki śledczej IGCI oraz innych operacji tego nowo powstałego centrum. Kaspersky Lab będzie organizował i prowadził serię sesji szkoleniowych dla oficerów Interpolu, przekazując im wiedzę w zakresie analizy szkodliwego oprogramowania, informatyki śledczej oraz badań dotyczących zagrożeń finansowych. Kaspersky Lab współpracuje z Interpolem od kwietnia 2013 roku. Jeden z głównych analityków szkodliwego oprogramowania firmy zostanie tymczasowo oddelegowany do IGCI.

Sekretarz generalny Interpolu, Ronald Noble, powiedział: "Złożony i nieustannie zmieniający się charakter krajobrazu cyberzagrożeń wymaga wiedzy technicznej na wysokim poziomie i niezwykle ważne jest to, aby organy ścigania z różnych sektorów współpracowały ze sobą w celu skutecznego zwalczania cyberprzestępczości i zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego. Umowa pomiędzy Interpolem a Kaspersky Lab stanowi istotny krok naprzód w kierunku zacieśnienia globalnego partnerstwa na rzecz walki z cyberprzestępczością i zapewniania państwom członkowskim najbardziej aktualnej pomocy w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom".

Przemawiając po zakończeniu ceremonii, zastępca dyrektora Europolu i szef EC3, Troels Oerting, powiedział: "Ten protokół ustaleń stanowi bardzo dobrą podstawę i fundament rozszerzenia sprawnie przebiegającej współpracy z Kaspersky Lab w ramach wspólnych wysiłków zwalczania i zapobiegania cyberprzestępczości w Europie i poza nią. Bardzo ważne jest, abyśmy połączyli wysiłki, dzielili się wiedzą i doświadczeniem i realizowali nasz wspólny cel - stworzenie wolnej i przejrzystej, ale również bezpiecznej, cyberprzestrzeni. Jest to kolejny wielki krok we właściwym kierunku dla nas wszystkich!".

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.