26 maja 2014

Kaspersky Lab wyprzedza konkurencję w testach rozwiązań bezpieczeństwa dla środowisk wirtualnych

Kaspersky Lab opublikował wyniki testu porównawczego, w którym sprawdzono ogólną wydajność nowego oprogramowania Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent w porównaniu z rozwiązaniami Symantec Endpoint Security oraz Trend Micro Deep Security działającymi na platformie wirtualizacji Hyper-V. Jest to pierwszy test tego nowego rozwiązania firmy Kaspersky Lab, zaprezentowanego w kwietniu 2014 r. podczas corocznego szczytu Kaspersky CyberSecurity.


Celem sprawdzianu przeprowadzonego przez AV-TEST było określenie poziomu ochrony zapewnianej przez rozwiązania bezpieczeństwa oraz ich wpływu na wydajność infrastruktury wirtualnej. Wszystkie trzy testowane rozwiązania wykazały równie wysokie współczynniki wykrywania szkodliwego oprogramowania, natomiast Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent uzyskał znacznie lepsze wyniki w kilku obszarach, w tym szybsze uruchamianie wielu pulpitów wirtualnych oraz mniejszy o 40-65% wpływ na wydajność systemu podczas zarządzania dużą liczbą maszyn wirtualnych.

AV-TEST sprawdzał rozwiązania za pomocą czterech oddzielnych badań: testu działania oprogramowania w warunkach rzeczywistych ("real world"), wykrywania rozpowszechnionego szkodliwego oprogramowania, "Login VSI" oraz "Boot Storm". Za pomocą dwóch pierwszych testów oceniano możliwości ochrony, wystawiając maszyny wirtualne na 48 zagrożeń występujących w realnym świecie i dając im do przeskanowania 9 851 próbek rozpowszechnionego szkodliwego oprogramowania. Wszystkie niewykryte początkowo próbki zostały uruchomione na maszynie testowej w celu zaobserwowania, czy oprogramowanie bezpieczeństwa pozwoli na pełne wykonanie szkodliwego programu. W dwóch ostatnich testach wpływ rozwiązań na wydajność systemów był oceniany przy użyciu narzędzia Login VSI na 50 działających maszynach wirtualnych oraz poprzez mierzenie czasu potrzebnego na uruchomienie się (test "Boot Storm").

Wyniki testu wydajności pokazują różnicę w wykorzystywaniu oprogramowania bezpieczeństwa przeznaczonego dla fizycznych punktów końcowych do ochrony maszyn wirtualnych. W obu testach wydajności Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent uzyskał znacznie lepsze wyniki niż jego konkurenci. Przy użyciu pakietu Login VSI AV-TEST ustalił, że wpływ Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent na wydajność systemu jest mniejszy o odpowiednio 40 i 65% w stosunku do rozwiązań firmy Symantec i Trend Micro.

W teście wydajności "Boot Storm", w którym porównywano czas uruchomienia maszyn wirtualnych w stosunku do wskaźników bazowych (bez ochrony), w przypadku rozwiązania firmy Symantec start chronionych maszyn wirtualnych zajął średnio trzykrotnie więcej czasu, a dla rozwiązania Trend Micro opóźnienie to było czterokrotnie dłuższe.

Łączny wynik z dwóch testów wydajności pokazuje, że wyspecjalizowane rozwiązanie bezpieczeństwa wirtualizacji firmy Kaspersky Lab może być bardziej efektywnie skalowane do większych sieci wirtualnych. Maik Morgenstern, dyrektor generalny i dyrektor ds. technicznych AV-TEST, powiedział: "Wpływ rozwiązań bezpieczeństwa na podsystem przechowywania był jednakowy dla wszystkich trzech produktów, gdy na serwerze działało niewiele maszyn wirtualnych. Wartości zaczęły się różnić, gdy liczba maszyn wirtualnych wynosiła 10 i więcej, a przy 20 i większej liczbie maszyn różnica zwiększała się znacząco. Czas uruchomienia maszyny wirtualnej z rozwiązaniem firmy Trend Micro był dwukrotnie dłuższy niż w przypadku maszyny wirtualnej z oprogramowaniem firmy Kaspersky Lab i czterokrotnie dłuższy od czasu uruchamiania się maszyny bez rozwiązania bezpieczeństwa".

Testy ochrony pokazały również, że każdy produkt zapewnia podobnie wysoki poziom bezpieczeństwa, co jest zupełnie naturalne w przypadku oprogramowania bezpieczeństwa klasy enterprise. Rozwiązania firm Kaspersky Lab oraz Symantec wykryły 100% przypadków testowych w teście "real world", podczas gdy produkt Trend Micro pominął jeden. Zarówno rozwiązanie firmy Kaspersky Lab, jak i Trend Micro uzyskały najwyższe wyniki w wykrywaniu, identyfikując ponad 99,8% próbek rozpowszechnionego szkodliwego oprogramowania, podczas gdy Symantec uzyskał nieco słabszy wynik, wykrywając 99,7% szkodliwego oprogramowania.

"Badanie to pokazuje, że wykorzystywanie rozwiązań bezpieczeństwa, które nie są przeznaczone dla środowiska wirtualnego, może mieć ograniczone zastosowanie. W przypadku firm wykorzystujących tysiące wirtualnych pulpitów lub serwerów zmniejszenie wydajności spowodowane nieodpowiednim oprogramowaniem bezpieczeństwa może być znaczne. Menadżerowie IT mogą mieć pewność, że rozwiązania bezpieczeństwa wirtualizacji zapewnią niezbędną ochronę bez niepotrzebnego zmniejszania wydajności" - powiedział Nikita Szwecow, dyrektor ds. technicznych, Kaspersky Lab.

Pełne wyniki testu przeprowadzonego przez laboratorium AV-TEST znajdują się na stronie http://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Virtual_Desktops_Security_May_2014.pdf.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.