6 maja 2014

Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent - bezpieczeństwo wirtualizacji bez spadku wydajności

Kaspersky Lab informuje o wprowadzeniu najnowszego rozwiązania bezpieczeństwa infrastruktury wirtualnej - Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent. Produkt zapewnia zaawansowaną ochronę platform wirtualizacji firm VMware, Citrix oraz Microsoft.


Nowa technologia nieobciążającego system agenta to pierwsze rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab, które zostało zoptymalizowane pod kątem użytkowników platformy Microsoft Hyper-V oraz Citrix XenServer i będzie oferowało klientom firmy VMware wybór pomiędzy ochroną bez agenta a ochroną opartą na lekkim agencie. Rozwiązanie firmy Kaspersky Lab oparte na lekkim agencie daje korzyści w zakresie ochrony i wydajności, które łączą to, co najlepsze w dostępnych bezagentowych i opartych na agentach modelach bezpieczeństwa wirtualizacji.

„W oparciu o badania prowadzone przez naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa realizujemy misję polegającą na edukowaniu firm na temat zagrożeń związanych z wirtualizacją i zapewniamy im różne opcje ochrony sieci” – powiedział Andriej Słobodianik, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za teren Europy Wschodniej, Kaspersky Lab. „Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie odpowiednie dla każdej infrastruktury, dlatego oferując cały wachlarz opcji bezpieczeństwa wirtualizacji dla trzech największych platform na świecie, Kaspersky Lab zapewnia ochronę swoim klientom, a jednocześnie pozwala im czerpać korzyści z inwestycji w wirtualizację”.

Obecnie większość firm korzystających z wirtualizacji zmaga się z podjęciem decyzji odnośnie podejścia do bezpieczeństwa: pójść na kompromis kosztem wydajności czy ochrony. Bezagentowe modele bezpieczeństwa zapewniają korzyści w zakresie wydajności, wykonując każde zadanie ochrony z dala od maszyny wirtualnej, na wyspecjalizowanym urządzeniu. To jednak ogranicza możliwość wykonywania przez oprogramowanie zaawansowanych zadań zarządzania bezpieczeństwem oraz ochrony sieci w wirtualnych punktach końcowych. Z drugiej strony, ochrona oparta na agencie (instalowanie standardowych rozwiązań bezpieczeństwa na każdej maszynie wirtualnej) niepotrzebnie zużywa zasoby komputerowe – podczas gdy wyeliminowanie tego marnotrawstwa jest głównym celem wirtualizacji – i może zmniejszyć współczynnik konsolidacji maszyn wirtualnych oraz ogólny współczynnik zwrotu z inwestycji (ROI) projektu wirtualizacji.

W przypadku podejścia opartego na agencie, poważne zagrożenie stanowią problemy typu “instant-on gap”. Instant-on gap to czas, jaki upływa od momentu stworzenia maszyny wirtualnej do momentu pobrania najnowszej aktualizacji bezpieczeństwa na każdą taką maszynę. Do czasu przetworzenia tych aktualizacji maszyna wirtualna jest podatna na ataki.

W przypadku nowego modelu lekkiego agenta firmy Kaspersky Lab, prawie cały zasobochłonny proces przetwarzania w ramach ochrony jest wykonywany przez wyspecjalizowane urządzenie wirtualne. Dzięki skanalizowaniu zwirtualizowanego ruchu sieciowego oraz plików poprzez takie urządzenie, maszyny wirtualne są w pełni chronione za pomocą najnowszych aktualizacji bezpieczeństwa już od momentu ich utworzenia. Tym samym wyeliminowana została konieczność dostarczania nadmiarowych kopii antywirusowych baz danych poprzez sieć do każdej maszyny wirtualnej. Dzięki technologii opracowanej przez Kaspersky Lab ten sam plik nie jest skanowany wielokrotnie, co pozwala uwolnić dodatkowe zasoby systemowe. Aplikacja zawiera wszystkie funkcje bezpieczeństwa oferowane przez bezagentowe rozwiązanie firmy Kaspersky Lab, w tym analizę heurystyczną plików oraz opartą o chmurę technologię Kaspersky Security Network, która dostarcza w czasie rzeczywistym informacje dotyczące najnowszych zagrożeń i szkodliwych aplikacji.

Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent zawiera niewielkiego agenta programowego instalowanego na każdej maszynie wirtualnej, który znacznie różni się od pochłaniającego mnóstwo zasobów oprogramowania, jakie można spotkać w tradycyjnym modelu opartym na agencie. Ten niewielki agent oferuje ogromne możliwości w zakresie bezpieczeństwa, pozwalając rozwiązaniu Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent w pełni wykorzystać technologię bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab do ochrony infrastruktury wirtualnej. Ponadto, agent może zostać zainstalowany bez konieczności ponownego uruchomienia maszyn wirtualnych.

Kaspersky Lab nadal będzie oferował Kaspersky Security for Virtualization | Agentless – obecnie dostępne jedynie dla środowisk VMware – jako skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla centrów danych lub środowisk serwerowych, które nie uzyskują dostępu do internetu, oraz w sytuacjach, gdy istotne znaczenie mają stale wysokie współczynniki konsolidacji oraz automatyczna ochrona każdej nowej maszyny wirtualnej.

Przy użyciu konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, Kaspersky Security for Virtualization (zarówno w wersji Agentless jak i Light Agent) jest zarządzany z tego samego panelu co rozwiązania bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab przeznaczone dla maszyn fizycznych oraz urządzeń mobilnych. Dzięki temu menedżerowie IT mają pełny obraz sieci fizycznej oraz wirtualnej umożliwiający zarządzanie problemami bezpieczeństwa i wykonywanie codziennych zadań administracyjnych bez potrzeby przełączania się pomiędzy różnymi interfejsami.

Kaspersky Lab oferuje jednolitą licencję na swoje produkty bezpieczeństwa wirtualizacji, dlatego firmy, które kupują licencję na Kaspersky Security for Virtualization będą mogły korzystać zarówno z Kaspersky Security for Virtualization | Agentless, jak i Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent. Dzięki elastycznym opcjom licencjonowania firmy mogą zakupić licencje według modelu “na maszynę wirtualną” – w którym należy znać dokładną liczbę licencji na wirtualne serwery i stacje robocze – lub „na rdzeń”, w oparciu o liczbę rdzeni procesora znajdujących się w sprzęcie do wirtualizacji klienta, co daje im możliwość swobodnego rozszerzania sieci w razie potrzeby.

Więcej informacji o produktach Kaspersky Lab przeznaczonych dla środowisk wirtualnych znajduje się na stronie http://r.kaspersky.pl/wirtualizacja.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news.