29 kwietnia 2013

Jewgienij Kasperski nawołuje do ściślejszej współpracy między rządem a firmami w celu zwalczania cyberzagrożeń

Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny i założyciel Kaspersky Lab, nawołuje do większej współpracy pomiędzy rządem brytyjskim a sektorem prywatnym w odpowiedzi na bardzo realne i potencjalnie destrukcyjne zagrożenie, jakie stanowi cyberwojna i jej wpływ na infrastrukturę krytyczną.


W przemówieniu wygłoszonym 25 kwietnia przed elitarnym zgromadzeniem przedstawicieli rządu brytyjskiego obejmującym, między innymi, Adriana Lepparda, komisarza londyńskiej policji i Stephena Harrisona, dyrektora naczelnego krajowej agencji ds. oszustw, Jewgienij Kasperski nakreślił charakter współczesnych, coraz bardziej zaawansowanych cyberzagrożeń oraz działania, jakie należy podjąć w odpowiedzi na nie. W wydarzeniu tym, które miało miejsce w legendarnym muzeum Churchill War Rooms, uczestniczyło również wiele osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w brytyjskich przedsiębiorstwach, takich jak HSBC, Unilever, Vodafone oraz Barclays. Kasperski jest przekonany, że kluczowe brytyjskie przedsiębiorstwa – wraz z rządem – mają ogromny wpływ na zwalczanie poważnych cyberzagrożeń.

W swoim przemówieniu Jewgienij Kasperski podkreślił najbardziej palące problemy, z jakimi musi zmierzyć się cyberświat – a tym samym, również dzisiejszy świat fizyczny.

„Obecnie, wyrafinowane szkodliwe programy – cyberbroń – mogą sparaliżować firmy, osłabić rządy i zakłócić funkcjonowanie całych narodów poprzez atakowanie krytycznej infrastruktury w takich sektorach jak komunikacja, finanse, transport i obiekty użyteczności publicznej. Konsekwencje dla ludności mogłyby być dosłownie katastroficzne”.

Kaspersky Lab analizuje obecnie około 200 000 unikatowych próbek szkodliwego oprogramowania każdego dnia. Dla porównania, w 1994 r. liczba ta wynosiła jedynie 25 dziennie, w 2006 r. – 700, a w 2011 r. – 7 000. Spośród najpoważniejszych, wykrytych ostatnio cyberbroni należy wymienić takie zagrożenia jak Red October, Flame, MiniFlame, Gauss, Stuxnet, Duqu, Shamoon oraz Wiper.

Eksperci z Kaspersky Lab są przekonani, że zwalczanie poważnych cyberzagrożeń wymaga proaktywnego podejścia, które powinno rozpocząć się od współpracy między rządem a branżą i obejmować powszechną standaryzację działań mających na celu powstrzymanie zagrożeń IT.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.