17 kwietnia 2013

Jewgienij Kasperski na corocznej konferencji INTERPOLu

Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny i współzałożyciel Kaspersky Lab, wygłosił główne przemówienie w pierwszym dniu dziewiątej konferencji INTERPOLu dla szefów krajowych biur, która odbywa się w dniach 17-19 kwietnia 2013 r. w Lyonie, we Francji. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Wzmocnienie Krajowych Biur INTERPOLu w celu sprostania nowym wyzwaniom związanym z przestępczością”.


Przemówienie Kasperskiego, zatytułowane „Wsparcie globalnych dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości”, dotyczyło krajobrazu cyberzagrożeń, zarówno teraźniejszego, jak i przyszłego, oraz znaczenia współpracy pomiędzy branżą bezpieczeństwa IT a międzynarodowymi organami ścigania dla zabezpieczenia pozbawionej granic cyberprzestrzeni.

Wystąpienie to miało miejsce niedługo po ogłoszeniu nawiązania partnerstwa w zakresie współpracy technicznej między INTERPOLem i Kaspersky Lab.

Komentując bliższą współpracę z INTERPOLem, Jewgienij Kasperski powiedział: „Różnice między światem online a światem fizycznym zacierają się – szczególnie pod względem tego, czego można w nim dokonać, łącznie z wyrządzeniem rzeczywistych szkód. Chociaż pozytywni i negatywni bohaterowie zachowują się bardzo podobnie w obu światach, nadal istnieją trudności w skutecznym stosowaniu obecnych metod do tej nowej dziedziny cybernetycznej. To trochę tak, jakby policjanci na koniach próbowali złapać przemytników w samochodach sportowych”.

Komentując partnerstwo z Kaspersky Lab, Sekretarz Generalny INTERPOLu, Ronald K. Noble, powiedział: „INTERPOL musi pracować z wszystkimi właściwymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego zaangażowanymi w zapewnianie bezpieczeństwa przed cyberprzestępcami - zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w realnym świecie. Kaspersky Lab jest jednym z globalnych liderów pod względem bezpieczeństwa internetowego. Założyciel firmy, Jewgienij Kasperski, pokazał gotowość i zobowiązał się do wspierania organów ścigania w tej wspólnej walce o zabezpieczenie internetu przed przestępczością. INTERPOL planuje również współpracę z systemami i analitykami Kaspersky Lab w celu stworzenia pierwszego w historii cyberalarmu INTERPOLu uruchamianego w momencie zidentyfikowania szkodliwego kodu, szkodliwego oprogramowania lub innej aktywności cyberprzestępczej o poważnych skutkach globalnych”.

Noboru Nakatani, dyrektor wykonawczy placówki Global Complex for Innovation (IGCI) INTERPOLu, która zostanie uruchomiona w Singapurze w 2014 r., dodał: „Zdecydowana reakcja ze strony organów ścigania nie wystarczy do tego, aby ubiec cyberprzestępców. Ścisła współpraca, jak również zaangażowanie w budowę potencjału oraz w szkolenia, ze wszystkimi zainteresowanymi sektorami, łącznie z sektorem prywatnym, ma istotne znaczenie dla opracowania prawdziwie globalnej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa”.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.