2 kwietnia 2013

Kaspersky Lab aktywnie wspiera inicjatywę INTERPOL Global Complex for Innovation w Singapurze

Kaspersky Lab zobowiązał się do ścisłej współpracy z INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI). Decyzja ta została ogłoszona po spotkaniu zorganizowanym 19 marca 2013 roku w siedzibie głównej Kaspersky Lab w Moskwie, w którym uczestniczył Jewgienij Kasperski, dyrektor generalny i współzałożyciel Kaspersky Lab, Ronald Noble, sekretarz generalny INTERPOLu oraz Noboru Nakatani, dyrektor generalny IGCI.


Główne punkty agendy spotkania obejmowały tematy dotyczące cyberprzestępczości i pojawiających się cyberzagrożeń, jak również istoty współpracy w walce z cyberprzestępcami w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w internecie. Kluczowym efektem spotkania było potwierdzenie przez Kaspersky Lab planów oddelegowania swoich najlepszych ekspertów do laboratorium IGCI, po tym jak zostanie uruchomione w 2014 roku, oraz zapewniania regularnego szerokiego wsparcia oraz informacji dotyczących zagrożeń. Kaspersky Lab zobowiązał się również wspomóc IGCI w jego działaniach ukierunkowanych na budowę potencjału w celu zwiększenia możliwości organów ścigania na całym świecie w zakresie zwalczania cyberzagrożeń.

IGCI wyposaży międzynarodową cyberpolicję w narzędzia oraz wiedzę niezbędne do lepszego reagowania na zagrożenia cybernetyczne XXI wieku, np. poprzez identyfikowanie cyberprzestępców oraz oferowanie innowacyjnego szkolenia i wsparcia operacyjnego organom ścigania na całym świecie.

Komentując spotkanie z INTERPOLem i planowaną bliską współpracę, Jewgienij Kasperski powiedział: „Niezmiernie cieszę się z wyniku tego spotkania. Przez ponad dziesięć lat forsowałem ideę stworzenia organizacji, którą określałem jako ‘Internet-INTERPOL’, i w końcu stało się to rzeczywistością. W związku z tym całym sercem popieramy tę inicjatywę, co potwierdzają nasze plany oddelegowania niektórych z naszych najlepszych analityków do IGCI w Singapurze. Wkrótce cyberprzestępcy nie znajdą miejsca, w którym mogliby się ukryć – nie będą mogli zakopać się w tym czy innym państwie, tak jak robili to do tej pory. Sieć zacieśnia się wokół cyberprzestępców”.

Dyrektor wykonawczy IGCI, Noboru Nakatani, powiedział: „Dzięki wparciu dla INTERPOL Global Complex for Innovation zapowiedzianemu przez Jewgienija Kasperskiego, założyciela i dyrektora generalnego Kaspersky Lab, organy ścigania w naszych 190 państwach członkowskich będą mogły korzystać z wiedzy specjalistycznej umożliwiającej wygenerowanie odpowiednich informacji, które pozwolą im chronić cyberprzestrzeń i pociągać cyberprzestępców do odpowiedzialności karnej”.

Sekretarz generalny INTERPOLu, Ronald Noble, potwierdził powyższe wypowiedzi, dodając: „Międzynarodowej przestępczości nie da się zwalczać w pojedynkę, dlatego bardzo istotne jest korzystanie z doświadczenia i wsparcia sektora prywatnego. Przeciwdziałanie cyberprzestępczości wymaga współpracy organów ścigania ze specjalistami, a szczególnie z tak dalekowzrocznymi liderami branży technologicznej jak Kaspersky Lab".

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.