28 marca 2013

Kaspersky Security Scan wykrywa aktywne infekcje na komputerach chronionych przez innych producentów

Po przeanalizowaniu danych dostarczonych przez Kaspersky Security Scan, darmowe narzędzie do skanowania komputerów w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania, eksperci z Kaspersky Lab wykryli aktywne infekcje na znacznej liczbie komputerów PC. Szkodliwe programy zostały wykryte nawet na komputerach chronionych przez rozwiązania dostarczane przez znanych dostawców ochrony IT.


Dane, pochodzące z początku 2013 roku, zostały dostarczone anonimowo przez użytkowników, którzy zainstalowali na swoich komputerach darmowe narzędzie Kaspersky Security Scan. Analiza wykazała, że chociaż na niektórych z zainfekowanych komputerów były zainstalowane rozwiązania bezpieczeństwa, nie były one w stanie zapewnić całkowitej ochrony. Eksperci z Kaspersky Lab przeprowadzili kilka dodatkowych testów i dokładnie odfiltrowali zebrane dane. Na przykład, w badaniu pominięto komputery z nieuaktualnionymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, które nie mogą już zagwarantować całkowitej ochrony. Wykluczone zostały również przypadki poddania szkodliwych obiektów kwarantannie przez produkt bezpieczeństwa, gdy Kaspersky Security Scan uznał, że takie szkodliwe oprogramowanie nie stanowiło już zagrożenia. Ostatecznie wybrano jedynie te komputery, na których szkodliwe pliki zostały wykryte w krytycznych folderach systemowych, takich jak Windows, Program Files, Documents and Settings.

Dane do analizy pochodziły z ponad 250 000 komputerów z aktualnym oprogramowaniem bezpieczeństwa. Większość z nich znajdowało się w Amerykach oraz Europie (łącznie z Rosją i Turcją). Nasi eksperci są przekonani, że próba ta jest wystarczająco reprezentatywna, aby odzwierciedlać rzeczywistą sytuację.

Odnotowano różnice pod względem liczby szkodliwych programów, które pozostały niewykryte przez produkty bezpieczeństwa. Można jednak powiedzieć, że w zależności od producenta produktów problem ten dotyka 4 – 5,5% użytkowników. Współczynniki infekcji komputerów z zainstalowanym produktem antywirusowym różniły się również pod względem państwa. Najniższy odsetek (mniej niż 3%) został odnotowany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Nieco ponad 3% zarejestrowano w Skandynawii i Republice Czeskiej. Najwyższe współczynniki infekcji na komputerach z aktualnymi bazami danych (ponad 10%) zostały odnotowane w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie, Turcji, Indonezji, Tajlandii, na Filipinach, w Wietnamie, Indiach oraz Egipcie.

Kaspersky Lab celowo nie ujawnił nazw produktów ani producentów oraz liczby zainfekowanych komputerów, ponieważ informacje te mogłyby potencjalnie zaszkodzić reputacji innych producentów rozwiązań bezpieczeństwa. W założeniu badanie to miało być konstruktywne i po przeprowadzeniu analizy Kaspersky Lab powiadomił odpowiednie firmy, przekazując im informacje dotyczące wykrytych zagrożeń.

„Dane uzyskane przez naszych ekspertów po raz kolejny potwierdzają, że zagrożenia rozmnażają się w tak szybkim tempie, że nawet najnowocześniejsze rozwiązania bezpieczeństwa nie zawsze są w stanie natychmiast się z nimi rozprawić” – powiedział Oleg Iszanow, dyrektor ds. badań nad zwalczaniem szkodliwego oprogramowania, Kaspersky Lab. „Mamy nadzieję, że producenci, których poinformowaliśmy o wynikach naszej analizy, zdołają szybko opublikować uaktualnienia w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa swoich klientów. Ponadto, liczymy na to, że inni producenci ochrony ujawnią potencjalne niedociągnięcia w produktach swojej konkurencji i będą promować równą wymianę takich informacji. Liczba twórców wirusów zawsze będzie przewyższała liczbę firm tworzących produkty antywirusowe i tylko poprzez zorganizowanie szybkiej wymiany informacji będziemy mogli zapewnić odpowiednią reakcję na rosnącą liczbę cyberzagrożeń”.

Kaspersky Lab zachęca użytkowników komputerów PC, aby wykonywali regularne skanowanie swoich maszyn przy użyciu niezawodnych narzędzi, takich jak Kaspersky Security Scan, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie bezpieczeństwa jest zainstalowane na ich komputerach.


Kaspersky Security Scan

Kaspersky Security Scan to darmowa aplikacja, która skanuje system w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Jest to tzw. rozwiązanie drugiej opinii, które może być wykorzystywane nawet wtedy, gdy w systemie działa już inne rozwiązanie bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania, Kaspersky Security Scan przedstawia raport użytkownikowi i wysyła do Kaspersky Lab anonimowe dane o skanowanym systemie i wykrytych zagrożeniach. Od 22 maja ubiegłego roku do połowy marca 2013 r. Kaspersky Security Scan został pobrany i zainstalowany przez ponad milion użytkowników na całym świecie.

Więcej informacji o darmowym narzędziu Kaspersky Security Scan znajduje się na stronie http://www.kaspersky.pl/kaspersky_security_scan.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.