19 lutego 2013

Nowa technologia firmy Kaspersky Lab reguluje dostęp do korporacyjnych zasobów sieciowych

Eksperci z Kaspersky Lab opracowali i opatentowali technologię umożliwiającą kontrolowanie dostępu do zasobów w sieci korporacyjnej lub jej segmentach przy użyciu agenta administracyjnego zainstalowanego na wyznaczonym komputerze. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania na jednej z maszyn, wszelkie zagrożenie, jakie stanowi ono dla bezpieczeństwa sieci, zostanie zneutralizowane poprzez ograniczenie lub całkowite zablokowanie jego dostępu do sieci korporacyjnej.


Opis patentu

Badanie przeprowadzone niedawno przez B2B International we współpracy z Kaspersky Lab pokazuje, że cyberzagrożenia postrzegane są obecnie jako jeden z największych problemów, z jakimi borykają się firmy – ponad 50% respondentów zalicza je do trzech największych problemów biznesowych. W większości przypadków źródłem tych zagrożeń są szkodliwe programy. Wiele z nich nie tylko infekuje poszczególne stacje robocze, ale również potrafi rozprzestrzeniać się w sieci lokalnej, stanowiąc zagrożenie dla innych punktów końcowych i zaburzając ogólne działanie infrastruktury IT w organizacji. Tego rodzaju incydenty mogą również prowadzić do utraty lub kradzieży krytycznych danych biznesowych.

Na początkowym etapie wdrożenia, nowa technologia Kaspersky Lab przeprowadza inwentaryzację oraz określa topologię sieci korporacyjnej. Zebrane dane służą do obliczenia wskaźnika produktywności dla wszystkich stacji roboczych w sieci lokalnej firmy. Najmocniejszy komputer pełni rolę agenta administracyjnego, odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy konsolą administracyjną a rozwiązaniami antywirusowymi zainstalowanymi na stacjach roboczych.

Dzięki agentowi konsola administracyjna może kontrolować dostęp, jaki posiada stacja robocza do zasobów w sieci korporacyjnej oraz do internetu. Jeżeli na którymkolwiek z komputerów pojawi się zagrożenie, rozwiązanie antywirusowe powiadomi agenta administracyjnego, który z kolei wyśle odpowiednie dane do konsoli. Dostęp zainfekowanego komputera do zasobów sieciowych zostanie zablokowany. Jednocześnie, o zagrożeniu zostaną poinformowani administratorzy systemu w firmie, którzy będą mogli podjąć natychmiastowe działania w celu zneutralizowania go.

Opatentowana technologia wykorzystywana jest w najnowszych wersjach oprogramowania Kaspersky Endpoint Security oraz Kaspersky Security Center.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.