14 listopada 2012

Spam w III kwartale 2012 r.: Spamu jest mniej, ale stanowi większe zagrożenie

Analitycy z Kaspersky Lab odnotowują tendencję spadkową w udziale spamu w całkowitym ruchu pocztowym. W porównaniu z II kwartałem poziom spamu zmniejszył się o 2,8 punktu procentowego i wynosił średnio 71,5%. Jednocześnie eksperci zarejestrowali znaczny wzrost odsetka szkodliwych e-maili - z 3% do 3,9% - co również stanowi kontynuację wcześniejszego trendu.


Krajobraz spamu w III kwartale 2012 r.

Do pewnego stopnia spadek udziału spamu w trzecim kwartale można tłumaczyć tradycyjnym spowolnieniem aktywności gospodarczej w okresie letnim. Jednak tendencja zniżkowa w ilości wysyłek spamowych wynika również ze stopniowego odchodzenia od dystrybucji reklam za pośrednictwem wiadomości e-mail na rzecz banerów (pojawiających się na portalach społecznościowych i w serwisach kuponowych) oraz reklamy kontekstowej. Dlatego też pomimo niewielkiego powakacyjnego wzrostu aktywności we wrześniu utrzymała się ogólna tendencja spadku ilości spamu.

Odchodzenie od spamu przez reklamodawców oferujących całkowicie legalne produkty i usługi spowodowało wzrost udziału spamu przestępczego, zawierającego szkodliwe załączniki, reklamy zakazanych towarów lub oszukańcze techniki. W III kwartale 2012 r. cyberprzestępcy po raz kolejny wykazali się pomysłowością, wysyłając wiadomości spamowe pod przykrywką oficjalnych powiadomień z rozmaitych serwisów. Fałszywe e-maile, na które trafili eksperci z Kaspersky Lab, obejmowały wiadomości pochodzące rzekomo od dostawców usług hostingowych, z systemów bankowych, portali społecznościowych, sklepów internetowych oraz wielu innych serwisów.

W III kwartale spamerzy poświęcili szczególną uwagę tzw. serwisom kuponowym – były one wykorzystywane w celu rozprzestrzeniania szkodliwych odsyłaczy i załączników. Główny ciężar ataków skierowany był na znany serwis kuponowy Groupon – wiadomości e-mail, które wyglądały jak oficjalne powiadomienia oraz nowe oferty, przekierowywały nieświadomych użytkowników do szkodliwego zasobu online zawierającego niebezpieczne aplikacje.

Rozkład geograficzny spamu

W III kwartale 2012 r. regionalny rozkład źródeł spamu wyraźnie się zmienił. Spośród państw, które mogły „poszczycić się” wysyłaniem największej ilości spamu, niechlubny wzrost odnotowały Stany Zjednoczone, zwiększając udział całego regionu Ameryki Północnej do ponad 27%. To wystarczyło, aby zapewnić mu drugie miejsce, tuż za tradycyjnym liderem – Azją – która odpowiada za niemal połowę wszystkich wysyłek spamowych na świecie (49,50%). Europa Zachodnia (6,86%) wyprzedziła Europę Wschodnią (3,64%) i zajęła czwarte miejsce, niemal doganiając zajmująca trzecią pozycję Amerykę Łacińską (7,34%).

 
Źródła spamu według regionu, III kwartał 2012 r.


„Rezygnowanie przez reklamodawców z masowych wysyłek na rzecz innych nośników spowodowane jest częściowo wzrostem kryminalizacji spamu – duża liczba reklam dotyczy zakazanych produktów – jak również zwiększeniem się liczby oszukańczych i szkodliwych wiadomości e-mail” – komentuje Daria Gudkowa, szefowa działu badań i analizy treści, Kaspersky Lab. „Na przestrzeni minionego roku zaobserwowaliśmy dwa równoległe trendy: spadek odsetka spamu oraz nieznaczny wzrost udziału szkodliwych wysyłek. Prawdopodobnie oba trendy utrzymają się do końca 2012 roku”.

Pełna wersja raportu Kaspersky Lab dotyczącego spamu w III kwartale 2012 r. jest dostępna w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=727.

Informację oraz raport można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.