4 października 2012

"Współpraca jest niezbędna w celu zabezpieczenia przestrzeni cybernetycznej" - powiedział Jewgienij Kasperski podczas AFCEA Global Intelligence Forum

The AFCEA Global Intelligence Forum to otwarta konferencja, podczas której prawie 30 międzynarodowych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i informacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, bada zmieniającą się rolę informacji w kontekście różnych aktualnych problemów.


W swoim wystąpieniu Jewgienij Kasperski, założyciel i prezes Kaspersky Lab, przedstawił ramy niezbędne do zrozumienia przestrzeni cybernetycznej oraz unikatowych wyzwań i możliwości, jakie stwarza ona dla rządów, przemysłu i użytkowników, w oparciu o doświadczenia ostatniej dekady. Określił również, jaka współpraca jest niezbędna pomiędzy różnymi podmiotami na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Jewgienij wziął również udział w zorganizowanym w ramach konferencji okrągłym stole zatytułowanym „Dokąd zmierzamy z punktu, w którym się obecnie znajdujemy”, podczas którego podkreślił znaczenie współpracy między firmami.

Streszczając główny temat swojej prezentacji podczas konferencji, Jewgienij Kasperski powiedział: „Dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla budowy bezpiecznej przestrzeni cybernetycznej ma współpraca między firmami i rządami. Z jednej strony, sektor prywatny jest inkubatorem technologii stanowiących bodziec do szybkich zmian w cyberprzestrzeni, przez co biznes ma do odegrania krytyczną rolę w opracowaniu nowej infrastruktury obrony oraz strategii przeciwko globalnym cyberzagrożeniom. Z drugiej strony, rządy powinny być otwarte na współpracę w zakresie tworzenia pozytywnego środowiska dla takich zmian przy jednoczesnym formułowaniu uniwersalnych zasad gry dla przestrzeni cybernetycznej. Tylko dzięki powszechnej, otwartej i dobrowolnej współpracy zdołamy utrzymać postęp w kierunku zapewnienia jak największego bezpieczeństwa globalnej przestrzeni cybernetycznej”.

O AFCEA International

Ustanowiona w 1946 r., AFCEA International (the Armed Forces Communications and Electronics Association) to organizacja non-profit, która zapewnia swoim członkom forum umożliwiające etyczną wymianę informacji i ma na celu podnoszenie wiedzy poprzez zgłębianie istotnych kwestii w zakresie technologii informacyjnych, komunikacji i elektroniki dla społeczności z branży obrony, bezpieczeństwa narodowego oraz wywiadu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie www.afcea.org.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania Kaspersky Lab jako źródła.