5 czerwca 2002

Pakiet konserwujący przeznaczony dla programów Kaspersky Anti-Virus.

Firma Kaspersky Lab opublikowała pakiet konserwujący przeznaczony dla programów Kaspersky Anti-Virus.

Kaspersky Anti-Virus - Maintenance Pack 2
Udostępniony dnia 05.06.2002

Pakiet konserwujący przeznacznony jest dla następujących programów:

 • Kaspersky Anti-Virus Personal
 • Kaspersky Anti-Virus Personal Pro.
 • Kaspersky Anti-Virus for Workstations
 • Kaspersky Anti-Virus for Windows NT Servers

Pakiet Maintenance Pack nie zmienia numeru wersji produktu, lecz tylko numery wersji uaktulnianych składników. Maintenance Pack może być zainstalowany przy pomocy Kaspersky(TM) Administration Kit.

Bieżący Pakiet Konserwujący eliminuje następujące błędy w komponentach programów:

Kaspersky Anti-Virus Scanner Wersja 4.0.5.15

 1. 1. Problem z testowaniem plików ZIP uruchamianym w linii poleceń systemu WinXP. W poprzedniej kompilacji uruchomienie Kaspersky AV Scanner w celu testowania plików .ZIP z linii poleceń lub menu kontekstowego w Eksploratorze Microsoft Windows, nie powodowało testowania tych plików oraz nie zgłaszało żadnych błędów.
 2. 2. "Błąd odczytu" pojawiający się podczas dostępu do Master Boot Record nieistniejącego dysku twardego. W poprzedniej kompilacji podczas próby skanowania MBR nieistniejącego dysku twardego, Kaspersky AV Monitor wyświetlał komunikat "Błąd odczytu".
 3. 3. Automatyczne składowanie oryginalnego pliku Autoexec.bat zostało dodane do procedury usuwania zablokowanych plików przez Autoexec.bat w systemie Windows 95.
 4. 4. Komunikat "Błąd odczytu" Pojawiający się podczas sprawdzania sektora BOOT na płycie CD-ROM w systemach Win9x.
 5. 5. Błąd związany z wyświetlaniem statystyk raportu podczas testowania sektora startowego na dyskietce. W poprzedniej kompilacji Kaspersky AV Scanner nie wyświetlał żadnych statystyk w przypadku wykrycia wirusa w sektorze startowym dyskietki.
 6. 6. Błąd podczas leczenia zablokowanych plików po restarcie komputera. W poprzedniej kompilacji w przypadku leczenia zablokowanych plików, Kaspersky AV Scanner kasował zainfekowane pliki zamiast, po restarcie komputera, zamienić je na wyleczone.

Kaspersky Anti-Virus Monitor Wersja 4.0.5.15

 1. 1. "Błąd odczytu" pojawiający się podczas dostępu do Master Boot Record nieistniejącego dysku twardego. W poprzedniej kompilacji podczas próby skanowania MBR nieistniejącego dysku twardego, Kaspersky AV Monitor wyświetlał komunikat "Błąd odczytu" .
 2. 2. Automatyczne składowanie oryginalnego pliku Autoexec.bat zostało dodane do procedury przenoszenia/leczenia zablokowanych plików przez Autoexec.bat w systemie Windows 95.
 3. 3. Kaspersky AV Monitor kończy działanie podczas przetwarzania TimeOutMsgBox w systemie Windows XP. Okno komunikatu w Kaspersky AV Monitor zamyka się automatycznie po upłynięciu 30 sekund od momentu jego wywołania. Poprzednia kompilacja Monitora powodowała w systemie Windows XP błąd w takiej sytuacji.
 4. 4. Kaspersky AV Monitor zakańcza działanie przy ponownym uruchomieniu (podczas wykonywania komendy Zastosuj).
 5. 5. Problem niekontrolowanego gromadzenia pamięci używanej przez bieżące procesy.

Pakiet Maintenance Pack można pobrać z poniższej lokalizacji:

ftp://ftp.kaspersky.pl/pub/releases/windows/4.0/KAVMPack_402.zip