8 sierpnia 2012

Nowe technologie firmy Kaspersky Lab będą chronić przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi pracownikami

Kaspersky Lab uzyskał patenty na trzy nowe technologie dla korporacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa. Obejmują one antywirusowe skanowanie danych pobieranych z sieci przeprowadzane po stronie serwera proxy, metodę zmniejszania ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT w korporacyjnych sieciach komputerowych oraz system kontroli dostępu do zasobów sieciowych.


Patent 2449348, wydany w Federacji Rosyjskiej, określa system oraz metodę antywirusowego skanowania danych pobieranych z sieci, które jest przeprowadzane po stronie serwera. Eksperci z Kaspersky Lab stworzyli technologię, która analizuje główne parametry pobieranych plików i ocenia legalność źródła nowych danych. Jeżeli dane pochodzą z podejrzanego źródła lub posiadają cechy wskazujące na obecność szkodliwego kodu, zostaną w całości pobrane na serwer proxy i przeskanowane pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania. Użytkownik będzie widział informacje o postępie skanowania.

Jeżeli z kolei niewiele wskazuje na to, że pobierane dane zawierają szkodliwe komponenty, skanowanie zostanie wykonane na komputerze użytkownika. W porównaniu z innymi rozwiązaniami, które zapewniają skanowanie antywirusowe na zdalnym komputerze lub serwerze, przewagą technologii opatentowanej przez Kaspersky Lab jest automatyczny wybór algorytmu skanowania pobieranych plików, a tym samym większa wydajność systemu bezpieczeństwa oraz oszczędność zasobów.

Patent 8181253 został uzyskany przez Kaspersky Lab w Stanach Zjednoczonych. Jego przedmiotem jest system i metoda zmniejszania ryzyka bezpieczeństwa IT w sieciach komputerowych. Technologia ta umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z aktywnością użytkownika w oparciu o liczne parametry. Obejmują one aktywność pracownika na swojej stacji roboczej, kontakty między nim a innymi pracownikami oraz inne informacje. Wyniki oceny mogą zostać wykorzystane do ustanowienia elastycznej polityki bezpieczeństwa danych, łącznie z ustawieniami modułu antywirusowego, poziomami dostępu itd.

Trzeci patent, opatrzony numerem 8209740, również został wydany w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy on systemu i metody kontrolowania dostępu do zasobów w sieci korporacyjnej lub w określonym segmencie sieci przy użyciu specjalnie wykorzystywanego do tego celu agenta administracyjnego zainstalowanego na komputerze. Na początkowym etapie swojego działania technologia ta określa topologię sieci korporacyjnej i oblicza wskaźnik wydajności każdego komputera. Agent administracyjny jest instalowany na maszynie z najwyższym wskaźnikiem wydajności i jest wykorzystywany przez serwer administracyjny do kontrolowania dostępu do zasobów w sieci korporacyjnej. Dzięki temu możliwe jest znacznie skuteczniejsze wykorzystanie polityk bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

„Zapobieganie cyberatakom stanowi główny cel ekspertów IT w większości firm” – powiedział dyrektor technologiczny Kaspersky Lab, Nikołaj Griebiennikow. „Nieustannie rozwijamy i implementujemy nowe technologie ochrony, aby dostarczać przedsiębiorstwom najskuteczniejsze rozwiązania bezpieczeństwa. Co istotne, opracowujemy ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, która spełnia wymagania naszych klientów biznesowych w zakresie skalowalności, łatwości wdrożenia oraz adaptacji do korporacyjnej infrastruktury IT. Niektóre technologie mogą być wykorzystywane przez pracowników do szkodliwej aktywności – zarówno celowej jak i przypadkowej. Celem jednej z opatentowanych niedawno metod jest automatyczna zmiana reguł i ograniczeń dla określonych pracowników w oparciu o ich zachowanie”.

Ponad 110 zaawansowanych autorskich technologii Kaspersky Lab jest obecnie chronionych patentami w Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Organy patentowe w różnych państwach rozpatrują obecnie ponad 160 wniosków patentowych złożonych przez Kaspersky Lab.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.