31 maja 2002

Win32.HLLW.Juegos - usuwa pliki zapisane na dysku C:

Jest to bardzo niebezpieczy wirus Win32. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 14 KB i został stworzony przy użyciu języka programowania VisualBasic.

Wirus kopiuje się do katalogu "c:\windows\System\" z nazwą "Shell.exe" oraz na dyskietkę umieszczoną w napędzie A: z nazwą "Juegos.exe". Ponadto szkodnik tworzy dla swojej kopii wpis w pliku "c:\windows\win.ini":

"run=c:\windows\System\Shell.exe"

Wirus nie infekuje systemu jeżeli system operacyjny zainstalowany jest w katalogu innym niż C:\WINDOWS.

31 dnia każdego miesiąca wirus usuwa następujące pliki:

  • c:\*.bat
  • c:\*.ini
  • c:\windows\*.ini
  • c:\windows\*.dll
  • c:\windows\*.exe

oraz wyświetla tekst:

LOLO el loco