8 maja 2012

53% firm w Stanach Zjednoczonych nie zabezpiecza swojej infrastruktury wirtualnej

Ponad połowa firm, które wprowadziły lub planują wprowadzić technologię wirtualizacji, nie ma zamiaru implementować odpowiedniego zabezpieczenia dla swoich wirtualnych środowisk. Te niepokojące dane zostały ujawnione w niedawnym badaniu dotyczącym wirtualizacji przeprowadzonym przez firmę O+K Research. W badaniu wzięli udział specjaliści IT pracujący w średnich i dużych przedsiębiorstwach, które posiadają infrastrukturę wirtualną lub planują wprowadzić ją w najbliższej przyszłości.


Przeprowadzone w marcu 2012 r. badanie pokazało, że poziom stosowania infrastruktury wirtualnej jest wysoki. 69% amerykańskich firm jest w trakcie implementacji lub już zaimplementowało wirtualizację serwera, 46% planuje zaimplementować infrastrukturę wirtualnych stacji roboczych, a 51% zamierza wprowadzić wirtualizację przechowywania danych. Firmy europejskie wykazują nieco niższy współczynnik implementacji wirtualizacji serwerów - 62%. Z badania wynika również, że doświadczenie w stosowaniu technologii wirtualizacji jest znaczne: przeciętna amerykańska firma stosuje je od co najmniej dwóch lat, podczas gdy w Europie – nieco poniżej dwóch lat.

27% amerykańskich specjalistów z dziedziny IT uważa, że zagrożenia bezpieczeństwa w środowisku wirtualnym są mniejsze lub znacznie mniejsze niż w infrastrukturze fizycznej. W Europie odsetek ten wynosi aż 42%. Bardziej rozsądną opinię, według której zagrożenia bezpieczeństwa środowiska wirtualnego są co najmniej takie same jak w przypadku środowiska fizycznego, podziela 47% ekspertów IT w Stanach Zjednoczonych i 36% w Europie. Poziom stosowania wyspecjalizowanej technologii bezpieczeństwa w środowiskach wirtualnych jest niepokojąco niski. 53% amerykańskich i 55% europejskich firm nie jest zainteresowanych nieopartymi na agencie rozwiązaniami bezpieczeństwa dla infrastruktury wirtualnej lub nie planuje ich stosowania. Tylko 17% amerykańskich firm (18% w Europie) zadeklarowało implementację takiej ochrony dla swoich wirtualnych infrastruktur.

Niskiego poziomu stosowania rozwiązań bezpieczeństwa dla środowisk wirtualnych nie można tłumaczyć ich złożonością. Wprowadzone niedawno rozwiązanie Kaspersky Security for Virtualization firmy Kaspersky Lab jest w pełni kompatybilne z platformą VMware i łatwe do wdrożenia dzięki temu, że nie opiera się na agencie. Rozwiązanie jest instalowane jako aplikacja bezpieczeństwa dla każdego hosta fizycznego i automatycznie chroni wszystkie działające na nim maszyny wirtualne. Nie ma potrzeby instalować i utrzymywać rozwiązania bezpieczeństwa na samej wirtualnej maszynie. Jednocześnie Kaspersky Security for Virtualization może zostać zintegrowany z szerszą infrastrukturą bezpieczeństwa IT, w której maszyny fizyczne i wirtualne, jak również urządzenia mobilne, są chronione i zarządzane centralnie przez rozwiązania firmy Kaspersky Lab.

„Badanie to wskazuje na niepokojąco błędne postrzeganie zagrożeń bezpieczeństwa środowisk wirtualnych wśród firm na całym świecie. Uważamy, że problem bezpieczeństwa wirtualnej infrastruktury wymaga najwyższej uwagi, a skutkiem zaniedbania tej kwestii mogą być poważne szkody” – ostrzega Konstantin Woronkow, starszy menedżer ds. rozwiązań dla środowisk wirtualnych, Kaspersky Lab. „Większość firm zmaga się z problemami bezpieczeństwa zarówno w środowisku wirtualnym jak i fizycznym. Dlatego też Kaspersky Security for Virtualization zapewnia wyspecjalizowaną, nieopartą na agencie ochronę dla środowisk wirtualnych i integruje się z Kaspersky Security Center, konsolą zarządzania służącą do administracji bezpieczeństwem w całej infrastrukturze firmy”.

Więcej na temat Kaspersky Security for Virtualization można dowiedzieć się na stronie: http://www.kaspersky.pl/products.html?s=targeted_security_5&show=proddet&prodid=212.