10 stycznia 2012

Wyniki niezależnego testu: Kaspersky Anti-Virus 2012 wyleczył dziesięć z dziesięciu systemów zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem

Kaspersky Anti-Virus 2012 uzyskał najwyższą notę z możliwych - Advanced+ - w teście efektywności leczenia zainfekowanego systemu, przeprowadzonym w listopadzie 2011 r. przez niezależne laboratorium badawcze AV-Comparatives. W ramach testu sprawdzono możliwości produktów antywirusowych różnych producentów – po zainstalowaniu ich na zainfekowanym systemie operacyjnym – w zakresie usuwania szkodliwego kodu. Kaspersky Anti-Virus 2012 skutecznie zlokalizował i usunął wszystkie szkodliwe programy wykorzystane w teście.


Test polegał na zainfekowaniu niezabezpieczonego systemu działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP jednym szkodliwym programem, a następnie zainstalowaniu w tym systemie oprogramowania antywirusowego i przeprowadzeniu pełnego skanowania. Proces ten został powtórzony dziesięć razy dla każdego programu antywirusowego, za każdym razem przy użyciu innego szeroko rozpowszechnionego szkodliwego programu. Specjaliści z laboratorium badawczego ściśle stosowali się do zaleceń producentów każdego programu antywirusowego i w razie potrzeby powtórnie uruchamiali system lub używali dysku ratunkowego (jeżeli taki dysk był oferowany wraz z oprogramowaniem antywirusowym). Po każdym pełnym skanowaniu dokonywano szczegółowej analizy i oceny, a następnie na podstawie zsumowanych wyników przyznano łączne noty dla każdego oprogramowania antywirusowego. Podczas analizy szczególną uwagę zwrócono między innymi na obecność poszczególnych szkodliwych komponentów, które nie zostały usunięte przez oprogramowanie antywirusowe i mogły spowodować awarię systemu.

Kaspersky Anti-Virus 2012 wykrył całą dziesiątkę szkodliwych programów wraz ze wszystkimi ich komponentami. W dziewięciu na dziesięć przypadków nie było wymagane żadne działanie ze strony użytkownika; w dziesiątym przypadku szkodnikiem był trojan, który całkowicie blokował system i został skutecznie usunięty przy użyciu dysku ratunkowego. Szczególne znaczenie w teście miał fakt, że sprawdzano możliwości oprogramowania antywirusowego w zakresie cofania zmian dokonanych w rejestrze systemu Windows. Jest to istotny aspekt testu, ponieważ samo usunięcie trojanów może spowodować utratę funkcjonalności systemu operacyjnego. Warto dodać, że tylko trzy z 18 testowanych programów antywirusowych potrafiły pokonać trojana, który zmieniał rejestr systemu operacyjnego.

Komentując wyniki testu, Oleg Iszanow, szef działu rozwoju infrastruktury oraz zastępca dyrektora ds. badań antywirusowych w Kaspersky Lab, powiedział: „Przywracanie zainfekowanego systemu jest słusznie uważane za jedno z najtrudniejszych zadań dla programu antywirusowego. W wielu przypadkach wymagane jest zarówno usunięcie szkodliwego kodu, jak i przywrócenie zmienionych komponentów systemu. Niezależny test laboratorium AV-Comparatives po raz kolejny pokazał, że produkty firmy Kaspersky Lab nie tylko skutecznie zapobiegają zainfekowaniu komputera, ale również potrafią wyleczyć systemy, na których znajduje się już szkodliwe oprogramowanie”.

Pełne wyniki testu dotyczącego usuwania szkodliwych programów są dostępne na stronie AV-Comparatives: http://www.av-comparatives.org/images/stories/test/removal/avc_removal_2011.pdf.

Informację można wykorzystać  dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.