29 grudnia 2011

Kaspersky Lab otrzymał swój pierwszy europejski patent

Kaspersky Lab informuje o uzyskaniu swojego pierwszego patentu w Europie. Patent ten, opatrzony numerem 2228722, obejmuje zarówno system, jak i metodę monitorowania spójności plików komputerowych na podstawie znaczników czasowych. Technologia ta znacząco zmniejsza obciążenie systemu podczas skanowania antywirusowego według terminarza oraz na żądanie. Sprawdzane są tylko nowe lub zmienione pliki, dzięki czemu nie trzeba przeznaczać zasobów na znane nieszkodliwe obiekty, które zostały wcześniej przeskanowane.


Decyzja o tym, czy skanować określone pliki, czy nie, zależy od tego, kiedy plik został uaktualniony, tj. od jego znacznika czasowego. Powszechnie stosowane metody określania tej informacji nie są wiarygodne, ponieważ wiele szkodliwych programów potrafi zmienić znacznik czasowy w celu ukrycia oznak infekcji.

Opatentowana technologia wykorzystuje specjalny moduł, który śledzi żądania programów dotyczące zmiany znacznika czasowego pliku lub grupy plików. Informacje o liczbie takich zmian są następnie przesyłane do specjalnego systemu (zwykle jest to składnik oprogramowania antywirusowego), który porównuje odczyt licznika znacznika czasowego z samym znacznikiem. Jeżeli wartość licznika wzrasta, podczas gdy sam znacznik czasowy pozostaje niezmieniony, oznacza to, że mogła mieć miejsce infekcja szkodliwego oprogramowania. W takim przypadku, oprogramowanie antywirusowe może sprawdzić dany plik pod kątem obecności szkodliwego kodu i/lub ostrzec użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

Opisywany patent jest pierwszym uzyskanym przez Kaspersky Lab w Unii Europejskiej. Nadieżda Kaszczenko, główny doradca ds. własności intelektualnej oraz rzecznik patentowy, Kaspersky Lab, powiedziała: "Panuje powszechne przekonanie, że ze względu na obecne ograniczenia wprowadzone przez urząd patentowy Unii Europejskiej uzyskanie patentu na oprogramowanie jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Tradycyjnie patenty na oprogramowanie są częściej przyznawane w Stanach Zjednoczonych niż w Unii Europejskiej. W Europie istnieje system patentowy, jednak charakteryzuje się wieloma ograniczeniami, które znacznie utrudniają proces uzyskania patentu. Tym bardziej cieszymy się z naszego pierwszego patentu europejskiego".

Europejskie urzędy patentowe rozpatrują obecnie kolejne 34 wnioski patentowe Kaspersky Lab. Wraz z najnowszym nabytkiem, łączna liczba patentów Kaspersky Lab na całym świecie wynosi 88.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.