18 kwietnia 2002

Win32.Elkern.c - infekuje pliki PE EXE

Jest to nieszkodliwy, zaszyfrowany, pasożytniczy wirus działający w systemach Win32. Szkodnik infekuje aplikacje Win32 (pliki PE EXE) posiadające rozszerzenia .SCR oraz .EXE na wszystkich dyskach lokalnych i sieciowych.

Wirus nie infekuje plików, których ścieżka dostępu zawiera ciąg "tem32\dllcac" lub "rary Inter".

W wyniku błędu w kodzie szkodnika może on kilkukrotnie infekować te same pliki.

Wirus rezyduje w pamięci komputera i infekuje wszystkie aktywne procesy, których nazwy nie zawierają tekstu "\explorer".