4 listopada 2011

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oferuje najlepsze funkcje kontroli punktów końcowych - wyniki niezależnego testu

Kaspersky Lab informuje o pojawieniu się wyników pierwszej niezależnej oceny korporacyjnych rozwiązań do ochrony IT punktów końcowych pod względem funkcji i łatwości użytkowania. Test porównawczy, w którym sprawdzano podobne produkty pięciu największych producentów, został przeprowadzony przez The Tolly Group, jedno z czołowych niezależnych laboratoriów testowych.


Porównanie ujawniło wyraźną przewagę najnowszego rozwiązania firmy Kaspersky Lab przeznaczonego do ochrony punktów końcowych – Kaspersky Endpoint Security. Testerzy zwrócili szczególną uwagę na zastosowane w tym produkcie inteligentne mechanizmy kontroli: od gotowych do wdrożenia szablonów po zapewnianie szczegółowej kontroli nad każdą funkcją. Klienci firmy Kaspersky Lab, którzy już wcześniej mogli cieszyć się bezpieczeństwem na najwyższym poziomie, otrzymają teraz jeszcze bardziej wszechstronną ochronę IT, zapewniającą zaawansowaną i szczegółową kontrolę nad komputerami firmowymi z systemem Windows.

W porównaniu z konkurencją Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oferuje wiele unikatowych i udoskonalonych funkcji. Wśród rozwiązań wyróżnionych przez The Tolly Group znajduje się funkcja kontroli aplikacji z wygodną w użyciu implementacją „Default Deny”, której nie posiada większość konkurencyjnych produktów. Funkcja Default Deny pozwala programowi na automatyczne podjęcie odpowiedniej decyzji co do zagrożenia, nawet jeżeli administrator nie zdefiniował dla danej sytuacji żadnych reguł. W rozwiązaniu Kaspersky Lab funkcja ta jest wspierana największą liczbą opcji, umożliwiając kontrolę aplikacji przy użyciu takich kategorii jak metadane programu, suma kontrolna czy ścieżka pliku. Rozwiązanie zawiera również wbudowaną funkcję umożliwiającą wykluczenie ze skanowania procesów systemowych oraz innych kategorii aplikacji zaufanych.

Pod względem kontroli sieciowej rozwiązanie firmy Kaspersky Lab jako jedyne spośród testowanych produktów zapewnia „kompletne zarządzanie i ochronę sieci w jednym produkcie”.

Zestaw funkcji pozwalających na kontrolowanie urządzeń podłączanych do stacji roboczej został uznany za najlepszy w całej testowanej grupie produktów, przy czym tylko jedno rozwiązanie konkurencyjne oferowało zbliżony poziom szczegółowości ochrony. Niestety, aby zapewnić porównywalny poziom kontroli urządzeń, producent tego rozwiązania wymaga od użytkownika zakupu oddzielnych rozwiązań.

Nikołaj Griebiennikow, dyrektor techniczny w Kaspersky Lab, powiedział: „Chociaż każdy producent oprogramowania bezpieczeństwa przywiązuje dużą wagę do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem dla korporacyjnych punktów końcowych, nie jest to jedyny element bezpieczeństwa IT. Najlepszy wynik osiągniemy wtedy, gdy firmy będą traktowały swoje systemy IT jako złożoną strukturę, która wymaga skutecznego zarządzania w czasie rzeczywistym. Test przeprowadzony przez The Tolly Group potwierdza, że nasze rozwiązanie oferuje najpełniejszy zestaw narzędzi do ochrony, kontroli i zarządzania korporacyjnymi punktami końcowymi, wraz z efektywnymi niestandardowymi szablonami oraz szczegółową kontrolą wszystkich aspektów bezpieczeństwa IT firmy”.

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows trafi na polski rynek w czwartym kwartale 2011 r. wraz z nowym rozwiązaniem do zarządzania Kaspersky Security Center. Rozwiązanie to stanowi ważny dodatek do pakietu bezpieczeństwa korporacyjnego Kaspersky Open Space Security. Do głównych korzyści oferowanych przez nowy produkt do ochrony punktów końcowych przeznaczony dla firm należy szczegółowa ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, obsługa opartej na chmurze technologii Kaspersky Security Network, rozbudowana biała lista, zaawansowana kontrola urządzeń oraz aplikacji, a także kontrola sieciowa.

Przegląd rozwiązań pod kątem oferowanych funkcji i łatwości użytkowania przygotowany przez laboratorium The Tolly Group stanowi uzupełnienie niezależnego testu efektywności ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem przeprowadzonego niedawno przez AV-Test.org. W teście tym Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows zdobył pierwsze miejsce w oparciu o takie czynniki jak efektywność ochrony, usuwanie szkodliwego oprogramowania, wydajność oraz łatwość użytkowania. Wyniki testu AV-Test.org wraz z analizą przeprowadzoną przez The Tolly Group pokazują, że Kaspersky Lab oferuje wszechstronne rozwiązania oraz szczegółową ochronę zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów. Szczegółowy raport laboratorium The Tolly Group jest dostępny tutaj: http://tolly.com/DocDetail.aspx?DocNumber=211132.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.