25 października 2011

Nowy produkt Kaspersky Lab dla biznesu zwyciężył w niezależnym teście

Kaspersky Lab informuje, że zapowiedziany niedawno produkt Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows pokonał konkurencję i otrzymał najwyższą notę w swoim pierwszym niezależnym teście przeprowadzonym przez laboratorium AV-Test.org. Test trwał przez dwa miesiące (lipiec - sierpień 2011 r.) i objął sześć produktów bezpieczeństwa przeznaczonych dla firm (rozwiązania typu "Endpoint Security").


W teście laboratorium AV-Test.org oceniano efektywność produktów biznesowych w różnych sytuacjach, łącznie z ochroną przed zagrożeniami zero-day (czyli takimi, dla których nie istnieją jeszcze szczepionki), wykrywaniem szkodliwych obiektów oraz identyfikowaniem i usuwaniem niebezpiecznego oprogramowania z zainfekowanych komputerów. Pod uwagę wzięto również inne czynniki, takie jak wydajność produktu (mierzona spowolnieniem działania komputera podczas codziennego użytkowania) oraz liczba fałszywych trafień i alarmów. Najnowsze rozwiązanie korporacyjne firmy Kaspersky Lab doskonale poradziło sobie w swoim pierwszym sprawdzianie, uzyskując najwyższy wynik spośród wszystkich testowanych produktów – 16 na 18 możliwych punktów (przy średniej na poziomie 12,8). Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows pokonał swojego najbliższego rywala w teście usuwania szkodliwego oprogramowania, pod względem ogólnej wydajności oraz liczby “fałszywych trafień” (rozwiązanie firmy Kaspersky Lab nie odnotowało żadnych fałszywych trafień).

Do szczególnych osiągnięć Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows można zaliczyć 100% wynik w teście “real-world”, w którym badano poziom ochrony przed atakami szkodliwego oprogramowania oraz zagrożeniami rozprzestrzenianymi za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. W teście statycznym rozwiązanie firmy Kaspersky Lab wykryło 99% z ponad 230 000 próbek szkodliwego oprogramowania. Kolejny 100% wynik KES 8 uzyskał w wykrywaniu szeroko rozprzestrzenionych szkodliwych programów (wykorzystano 5 000 próbek). Rozwiązanie wykazało również dużą efektywność w zakresie leczenia zainfekowanych systemów, wykrywając 95% aktywnie działających szkodliwych programów oraz usuwając 85% z nich (średni wynik w teście wynosił 74%).

Nikołaj Griebennikow, dyrektor techniczny z Kaspersky Lab, powiedział: „Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows stanowi ogromne osiągnięcie naszego zespołu ds. badań i rozwoju i oferuje wiele istotnych korzyści naszym klientom korporacyjnym. Jedną z nich jest niezrównany poziom bezpieczeństwa, potwierdzony 100% współczynnikiem wykrywania ataków szkodliwego oprogramowania zero-day oraz szeroko rozprzestrzenionych szkodliwych programów. Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu korporacyjnemu firmy mogą jeszcze bardziej zwiększyć swoje bezpieczeństwo IT. Umożliwiają to m.in. elastyczne funkcje białych list oraz kontroli aplikacji, a także oparta na chmurze sieć Kaspersky Security Network”.

„Badanie przeprowadzone niedawno przez Kaspersky Lab pokazuje, że bezpieczeństwo IT, a w szczególności ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, stanowi jeden z priorytetów dla przedsiębiorstw. Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows zapewnia najgłębszy poziom ochrony dzięki całkowicie przeprojektowanemu silnikowi antywirusowemu, opartemu na chmurze systemowi bezpieczeństwa oraz innym usprawnieniom. Cieszymy się, że w swoim pierwszym niezależnym teście nasze nowe rozwiązanie korporacyjne wykazało swój pełny potencjał, uzyskując najwyższe noty za wykrywanie i usuwanie szkodliwych obiektów, jak również za wydajność i łatwość użytkowania, nie odnotowując przy tym żadnych fałszywych trafień” - powiedział Nikita Szwecow, dyrektor ds. badań dotyczących ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, Kaspersky Lab.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników uzyskanych przez Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows w teście laboratorium AV-Test.org są dostępne na stronie http://www.av-test.org/en/tests/test-reports/julaug-2011.

Polska wersja językowa programu Kaspersky Endpoint Security 8 będzie dostępna w czwartym kwartale 2011 r.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.