6 października 2011

Nowe rozwiązania Kaspersky Lab przygotowują firmy na cyberzagrożenia przyszłości

Kaspersky Lab zapowiada nowe produkty dla biznesu: Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oraz Kaspersky Security Center

Kaspersky Lab zapowiada wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań dla biznesu – Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oraz Kaspersky Security Center. Nowe oprogramowanie do ochrony punktów końcowych oraz wszechstronna konsola zarządzająca powstały z myślą o zapewnieniu firmom ochrony przed wszelkimi zagrożeniami IT.


W nowych produktach dla biznesu wydajna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem została wzbogacona o szeroki zestaw funkcji bezpieczeństwa IT, takich jak kontrola aplikacji, filtrowanie stron WWW oraz kontrola urządzeń. Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows integruje się z opartym na chmurze systemem Kaspersky Security Network, który zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym dla nowych i nieznanych zagrożeń oraz obsługę białych list aplikacji.

Rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows jest zarządzane przez zaprojektowaną od nowa konsolę Kaspersky Security Center, która zastępuje Kaspersky Administration Kit. Kaspersky Security Center oferuje wiele nowych funkcji zapewniających pełną kontrolę i łatwość zarządzania, obsługuje zarówno fizyczne, jak i wirtualne środowiska, a także spełnia potrzeby firm dowolnych rozmiarów.

„Wprowadzane rozwiązanie stanowi wszechstronną platformę do ochrony punktów końcowych, która składa się ze ściśle zintegrowanych ze sobą modułów bezpieczeństwa. Połączyliśmy opartą na chmurze ochronę w czasie rzeczywistym z inteligentną ochroną proaktywną punktów końcowych, tworząc efektywne centrum bezpieczeństwa. Nowe produkty pomogą firmom dowolnych rozmiarów zwiększyć wydajność i zabezpieczyć się przed najnowszymi zagrożeniami IT, łącznie z atakami ukierunkowanymi” – powiedział Petr Merkulow, dyrektor ds. produktu, Kaspersky Lab.

Wprowadzone nowości i udoskonalenia

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oraz Kaspersky Security Center zapewniają inteligentną ochronę dzięki wykorzystaniu nowych i udoskonalonych funkcji. Najważniejsze z nich to:

 • Udoskonalona ochrona: Nowy silnik antywirusowy wykorzystuje udoskonaloną technologię sygnatur bazujących na schematach, która zapewnia efektywne wykrywanie szkodliwego oprogramowania przy użyciu mniejszych rozmiarowo uaktualnień. Moduł Kontrola systemu nieustannie monitoruje aktywność programów i potrafi cofnąć szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie.
 • Integracja z chmurą: Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows integruje się z systemem Kaspersky Security Network – opartą na chmurze bazą danych dotyczących zagrożeń, która umożliwia gromadzenie i współdzielenie informacji o plikach, reputacji stron WWW oraz szkodliwym oprogramowaniu w czasie rzeczywistym. Produkty i technologie firmy Kaspersky Lab chronią ponad 300 milionów użytkowników na całym świecie. Dzięki temu technologia Kaspersky Security Network posiada równomierny globalny zasięg, jak również informacje o zagrożeniach typowych dla danego regionu, co umożliwia zapewnianie firmom szybkiej i skutecznej ochrony.
 • Kontrola aplikacji oraz Białe listy zapewniają firmom zwiększoną ochronę przed atakami ukierunkowanymi, pozwalając administratorom IT na tworzenie polityk bezpieczeństwa umożliwiających:
  • akceptowanie lub blokowanie aplikacji (lub ich kategorii) przy użyciu Kontroli uruchomienia aplikacji;
  • monitorowanie i ograniczanie działań aplikacji przy użyciu Kontroli przywilejów aplikacji;
  • monitorowanie i szeregowanie (według stopnia krytyczności) luk i błędnych ustawień przy użyciu Monitora luk w zabezpieczeniach aplikacji. Funkcja ta oferuje administratorom scentralizowane raporty dotyczące najbardziej krytycznych luk w zabezpieczeniach zainstalowanego oprogramowania i informuje o potencjalnych zagrożeniach.
 • Kontrola punktów końcowych: Poza kontrolą aplikacji nowe rozwiązanie oferuje efektywne narzędzia do kontroli urządzeń oraz filtrowania Sieci, jak również zapewnia egzekwowanie korporacyjnych polityk bezpieczeństwa w celu ograniczenia zasięgu potencjalnego ataku. Kontrola urządzeń pozwala firmom na tworzenie elastycznych i szczegółowych polityk umożliwiających zarządzanie przywilejami dostępu do urządzenia według wykorzystywanego portu, typu urządzenia lub numeru seryjnego danego sprzętu. Filtrowanie Sieci umożliwia blokowanie szkodliwych stron WWW oraz niepożądanych treści internetowych. Oprócz ochrony przed zagrożeniami internetowymi Filtrowanie Sieci zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu, co jest szczególnie ważne w przypadku pracowników zdalnych.
 • Inteligentna Osobista zapora sieciowa oraz System wykrywania włamań zapewniają ulepszoną ochronę przed atakami sieciowymi niezależnie od typu lub lokalizacji połączenia z Internetem.


  Kaspersky Endpoint Security - okno główne (kliknij, aby powiększyć)


 • Łatwość zarządzania, skalowalność oraz obsługa wirtualizacji: Kaspersky Security Center to scentralizowany system zarządzania bezpieczeństwem, który pozwala na tworzenie gotowych do wykorzystania raportów dotyczących wszystkich aspektów bezpieczeństwa IT. Rozwiązanie jest w pełni skalowalne i obsługuje technologie wirtualizacji w obrębie struktury administracyjnej Security Center. Kaspersky Security Center to konsola służąca do centralnego zarządzania i instalacji rozwiązań firmy Kaspersky Lab zapewniających ochronę punktom końcowym. Narzędzie może wykorzystywać predefiniowane polityki oraz ustawienia w celu zapewnienia natychmiastowej ochrony lub zostać skonfigurowane w taki sposób, aby zapewniać ochronę przed określonymi zagrożeniami, niezależnie od rozmiaru i stopnia skomplikowania sieci firmowej.Kaspersky Security Center - okno główne (kliknij, aby powiększyć)


Ceny i dostępność nowych produktów

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows i Kaspersky Security Center wchodzą w skład Kaspersky Open Space Security, stworzonej przez Kaspersky Lab korporacyjnej platformy bezpieczeństwa IT. Nowe produkty zastępują rozwiązania Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstation, Kaspersky Anti-Virus for Windows Server oraz Kaspersky Administration Kit. Wprowadzenie nowych produktów nie pociągnie za sobą zmian cen. Wszyscy użytkownicy poprzednich wersji będą mogli bezpłatnie uaktualnić stosowane produkty do najnowszych rozwiązań.

Produkty Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows i Kaspersky Security Center będą dostępne w wersji angielskiej po 11 października 2011 r. Wersja polska będzie dostępna w czwartym kwartale 2011 r.

Więcej informacji o linii produktów Kaspersky Open Space Security, w skład której wejdą nowe rozwiązania, można znaleźć na stronie http://www.kaspersky.pl/open_space_security. Informacje szczegółowe o produktach Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows i Kaspersky Security Center pojawią się już wkrótce na stronie www.kaspersky.pl.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych testowaniem produktów Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows i Kaspersky Security Center prosimy o kontakt z działem prasowym Kaspersky Lab Polska: prasa@kaspersky.pl.