29 kwietnia 2011

Kaspersky Lab uzyskuje dwa nowe patenty w Rosji

Kaspersky Lab informuje o opatentowaniu w Rosji metody śledzenia zmian w plikach oraz system optymalizacji wykorzystywania zasobów komputera podczas skanowania antywirusowego.

Przedmiotem patentu nr 2415471 jest technologia wykorzystywana do śledzenia zmian w plikach. Polega ona na optymalizacji procesu synchronizacji dla baz zmodyfikowanych plików, które podlegają skanowaniu antywirusowemu, z wykorzystaniem modułu lub aplikacji dostarczających informacji o zmodyfikowanych plikach.

W celu przyspieszenia procesu skanowania plików przez rozwiązanie antywirusowe wykorzystywana jest specjalna baza danych zawierająca informacje o tym, czy dany plik został zmodyfikowany od ostatniego skanowania. Aby proces ten był możliwie najbardziej wydajny, podczas synchronizacji baz danych ze sterownikiem oprogramowania antywirusowego wykorzystuje się specjalny dziennik oraz pamięć podręczną zmodyfikowanych plików. Informacje o wszelkich zmodyfikowanych plikach, np. dane identyfikatora pliku, są najpierw ładowane do pamięci podręcznej. Stamtąd nowe wpisy są okresowo przekazywane do dziennika. Następnie, w ustalonych odstępach czasu, są przekazywane z dziennika do bazy danych. Wszystkie te procesy przebiegają w specjalnych wątkach w tle bez potrzeby pobierania aplikacji antywirusowej czy sterownika.

Opatentowana metoda znacznie przyspiesza proces skanowania zmodyfikowanych plików.

Drugi patent, opatrzony numerem 103201, dotyczy systemu optymalizacji zasobów komputera podczas skanowania antywirusowego dzięki wykorzystaniu danych z pamięci podręcznej. Dane te są przygotowywane wcześniej, przy użyciu antywirusowych baz danych, w takiej formie, aby system antywirusowy mógł wygodnie z nimi pracować. Zastosowany sposób reprezentacji danych, np. poprzez pliki odwzorowane w pamięci lub biblioteki DLL, pozwala wykorzystywać je w kilku procesach jednocześnie bez konieczności ładowania ich do pamięci RAM dla każdego procesu oddzielnie. Pamięć podręczna jest przechowywana w pamięci trwałej, co oznacza, że nie ma potrzeby nieustannego konwertowania antywirusowych baz danych na dane pamięci podręcznej.

Obecnie instytucje patentowe w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach oraz Europie rozpatrują ponad sto wniosków patentowych złożonych przez Kaspersky Lab. Wszystkie z nich obejmują innowacyjne technologie bezpieczeństwa IT.