6 sierpnia 2010

Szkodliwe programy w Polsce - II kwartał 2010

Kaspersky Lab Polska prezentuje raport dotyczący aktywności szkodliwego oprogramowania na terenie Polski w II kwartale 2010 roku. Analiza dokonana została przez Macieja Ziarka, analityka zagrożeń z Kaspersky Lab Polska, w oparciu o informacje dostarczone przez system Kaspersky Security Network (KSN).

Kaspersky Security Network (KSN) to innowacyjna technologia gromadzenia danych o zagrożeniach zaimplementowana w produktach firmy Kaspersky Lab przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych.

Raport obejmuje zestawienie Top 10 najczęściej infekowanych polskich miast w okresie od kwietnia do czerwca 2010, aktywność szkodników w poszczególnych województwach oraz listę Top 20 oprogramowania najczęściej atakującego komputery polskich użytkowników.

Raport z pierwszego kwartału 2010 dostępny jest pod adresem http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=601.


Top 10 najczęściej infekowanych polskich miast, II kwartał 2010

Mapa prezentuje poziom infekcji w poszczególnych województwach i została sporządzona w oparciu o poniższą legendę, gdzie dany kolor odpowiada procentowemu udziałowi województwa w infekcjach w skali kraju. W II kwartale na mapie Polski nie pojawił się kolor zielony, reprezentujący obszary o najmniejszej liczbie infekcji. Przybyło natomiast terenów o stopniu infekcji przekraczającym 9% (województwo wielkopolskie i łódzkie). W stosunku do I kwartału sytuacja znacząco polepszyła się w województwie mazowieckim (wcześniej udział tego województwa w infekcjach całego kraju wynosił 34,12%).

  • poniżej 1,5% - kolor zielony
  • między 1,51% a 5% - kolor żółty
  • między 5,01% a 9% - kolor pomarańczowy
  • między 9,01% a 20% - kolor czerwony
  • powyżej 20% - kolor bordowy


Poziom infekcji w poszczególnych województwach, II kwartał 2010

Pełny raport można znaleźć w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=617.

Informację oraz raport można wykorzystać dowolnie, z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.