15 lipca 2010

Kaspersky Lab zachęca do zwiększenia ochrony online

Kaspersky Lab poleca korzystanie z aplikacji Panic Button w trakcie odwiedzania serwisu Facebook. Aplikacja ma na celu ochronę dzieci i młodzieży korzystających z portali społecznościowych. Dodatkowo, utworzenie Panic Button zwraca uwagę na konieczność edukowania młodych ludzi na temat bezpieczeństwa online oraz zachowania czujności ze względu na rosnące zagrożenia.

Ram Herkanaidu, analityk zagrożeń z Kaspersky Lab i członek Global Research and Analysis Team (GReAT), komentuje: "Stworzenie aplikacji Panic Button jest ważnym krokiem, lecz jeszcze ważniejsze jest promowanie edukacji i uświadamianie zarówno dzieci, jak i dorosłych w temacie bezpieczeństwa w Sieci. Tak naprawdę nikt nie może być pewny, kim jest obca osoba, z którą komunikujemy się za pośrednictwem Internetu. Dlatego tak istotne jest, aby znać i rozumieć techniki wykorzystywane do zwabiania młodych ludzi oraz wiedzieć jak temu przeciwdziałać."

Po dodaniu aplikacji Panic Button do profilu dziecka w serwisie Facebook, będzie ono mogło błyskawicznie powiadomić administrację portalu o podejrzeniu molestowania lub jakiejkolwiek innej niebezpiecznej aktywności. Aplikacja powstała przy współudziale serwisu Facebook oraz organizacji Ceop (Child Exploitation and Online Protection Service).

Kaspersky Lab zaleca wszystkim użytkownikom Internetu zaopatrzenie się w dobry pakiet zabezpieczający przed zagrożeniami internetowymi, który będzie posiadał funkcję kontroli rodzicielskiej umożliwiającą monitorowanie aktywności dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych oraz, w razie potrzeby, blokowanie przesyłania wiadomości do określonych użytkowników oraz poufnych informacji takich jak adres, numer telefonu oraz innych prywatnych danych.

Niezależnie od wieku, użytkownicy powinni zachować czujność. Kaspersky Lab zachęca rodziców do szukania potencjalnych zagrożeń:

  • Kontrolujcie czas spędzany przez Wasze dzieci w Internecie oraz kiedy i z kim rozmawiają. Sprawdzajcie wszystkie nowe kontakty swoich dzieci, w szczególności gdy to nowopoznane osoby zainicjowały kontakt z Waszymi dziećmi.
  • Przekonaj swoje dzieci, aby nigdy nie podawały poufnych informacji internetowym "znajomym". Wyjątek stanowią zaufane osoby, które dzieci znają w realnym świecie.
  • Jeżeli Wasz program zabezpieczający posiada funkcję kontroli rodzicielskiej, należy wykorzystać ją w celu monitorowania aktywności dzieci w Internecie oraz zapobiegnięcia potencjalnemu niebezpieczeństwu, w jakim mogą się one znaleźć, podając poufne informacje obcej osobie za pośrednictwem Sieci.

Portale społecznościowe stały się nowoczesnym zjawiskiem kulturowym. Obecnie sam Facebook posiada ponad 300 milionów aktywnych użytkowników, z czego 150 milionów loguje się na tym portalu przynajmniej raz dziennie. Każdy użytkownik posiada średnio 130 "znajomych". Wielu użytkowników, zwłaszcza młodych, nie zdaje sobie sprawy lub nie interesuje się ustawieniami bezpieczeństwa. W rzeczywistości niski poziom ochrony umożliwia każdemu dostęp do ich poufnych danych a tym samym naraża ich na niebezpieczeństwo.