26 kwietnia 2010

Kaspersky Lab opatentował przełomową technologię śledzenia kodu

Kaspersky Lab, producent rozwiązań do ochrony danych, poinformował o opatentowaniu nowej, rewolucyjnej technologii śledzenia kodu programów.

Technologia ta oferuje metodę prostego i bezpiecznego śledzenia sekwencji zdarzeń, które następują podczas wykonywania zbioru instrukcji programu. Opatentowany system pozwala zespołowi ekspertów z Kaspersky Lab analizować zachowanie programów osób trzecich bez konieczności badania struktury oprogramowania oraz wewnętrznych procesów wiersz po wierszu.

Nowa technologia, opracowana przez eksperta Kaspersky Lab Michaiła Pawliuszika, została zarejestrowana w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych 30 marca 2010 roku pod numerem 7689974 В1.

Śledzenie kodu pozwala na szczegółowe badanie zachowania programu w wielu różnych środowiskach uruchomieniowych. Zebrane ślady są następnie wykorzystywane do identyfikowania błędów i usuwania ich z oprogramowania, jak również optymalizowania jego działania. Dane uzyskane podczas śledzenia kodu mogą zawierać informacje o algorytmach programu, które pozostają własnością intelektualną producenta. To oznacza, że należy je chronić przed nieautoryzowanym dostępem. Nowo opatentowana technologia firmy Kaspersky Lab dostrzega ten wymóg i w całości go spełnia. Ślady stworzone przez oprogramowanie nie są rejestrowane w zwykłym formacie tekstowym, ale w postaci kodu binarnego. Ponadto, wszystkie ciągi są zastępowane ich odpowiednikami numerycznymi, uniemożliwiając nieupoważnionym osobom odczytywanie danych generowanych podczas procesu śledzenia. Jednak opatentowany system potrafi zmienić dane wygenerowane przez oprogramowanie śledzące kod w czytelny tekst, z którym mogą pracować programiści i inni zaufani użytkownicy.

"Stosowanie technik śledzenia kodu do badania kodu źródłowego programu jest skuteczną metodą analizowania jego zachowania. Nasze działy badawcze powszechnie stosują te techniki w naszych produktach" - powiedział Nikołaj Griebiennikow, dyrektor ds. technicznych w Kaspersky Lab. "Nowo opatentowana technologia znacząco upraszcza analitykom szkodliwego oprogramowania proces śledzenia i uniemożliwia nieupoważnionej osobie uzyskanie dostępu do wyników badań."

Kaspersky Lab posiada obecnie ponad 50 wniosków patentowych w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach i Europie dotyczących szeregu unikatowych technologii bezpieczeństwa IT opracowanych przez personel firmy.