6 stycznia 2010

Rozwiązania antywirusowe firmy Kaspersky Lab zdobywają prestiżowe wyróżnienie VB100 w teście przeprowadzonym na platformie Windows 7

Kaspersky Anti-Virus 2010 oraz Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstation Release 2 osiągnęły doskonałe wyniki w testach Virus Bulletin

Kaspersky Lab, producent rozwiązań do ochrony danych, informuje, że Kaspersky Anti-Virus 2010 oraz Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations Release 2 otrzymały prestiżowe wyróżnienie VB100 przyznane na podstawie wyników testu przeprowadzonego na platformie Windows 7.

W teście przeprowadzonym przez prestiżowy brytyjski magazyn Virus Bulletin uczestniczyły 43 produkty antywirusowe, w tym rozwiązania czołowych producentów w branży. Test odbył się w listopadzie 2009 roku i został przeprowadzony na platformie z systemem Windows 7. Aby pozytywnie przejść test, rozwiązania musiały wykryć 100% szkodliwych programów z kolekcji WildList oraz kolekcji robaków/botów i wirusów polimorficznych. Ponadto rozwiązania nie mogły wygenerować żadnych fałszywych trafień podczas skanowania kolekcji czystych plików. Kolekcja zawierała najnowsze rodzaje zagrożeń IT, w tym kilka wariantów szeroko rozpowszechnionego robaka Kido (Confiker), programy stworzone w celu kradzieży haseł do gier internetowych oraz programy rozprzestrzeniane za pośrednictwem portali społecznościowych. Kaspersky Anti-Virus 2010 oraz Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations Release 2 bez problemu zaliczyły testy, otrzymując wyróżnienie VB100.

Rozwiązania firmy Kaspersky Lab wykazały również wysoką wydajność podczas wykrywania trojanów w trybie skanowania na żądanie oraz ochrony reaktywnej i proaktywnej, mimo że wyniki z tych kategorii nie były brane pod uwagę w przyznawaniu wyróżnienia VB100.

Według ekspertów magazynu, zainstalowanie i nauczenie się obsługi nowego interfejsu oprogramowania firmy Kaspersky Lab nie zajmuje dużo czasu, a użytkownik ma do wyboru wiele opcji umożliwiających dostosowanie ustawień do własnych potrzeb. Ponadto, Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations Release 2 zawiera "bogactwo opcji konfiguracyjnych" i zapewnia działanie, które jest "niezwykle płynne i bezproblemowe".

Rozwiązania firmy Kaspersky Lab regularnie biorą udział w testach VB, uzyskując doskonałe wyniki. W 2009 roku produkty firmy otrzymały wyróżnienia we wszystkich sześciu testach porównawczych przeprowadzonych na różnych platformach.

Pełny raport z testu jest dostępny w grudniowym wydaniu magazynu Virus Bulletin oraz na stronie http://www.virusbtn.com/vb100.