16 listopada 2009

Bezpieczeństwo jako obiekt badań - Akademia Kaspersky Lab

Kaspersky Lab Polska, producent rozwiązań do ochrony danych, informuje o uruchomieniu nowego projektu edukacyjnego: Akademii Kaspersky Lab.

Akademia Kaspersky Lab to program edukacyjny, skierowany nie tylko do uczniów gimnazjów i szkół średnich, ale także do studentów. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Członkami mogą być państwowe i prywatne uczelnie wyższe, ośrodki szkoleniowe oraz szkoły policealne i pomaturalne.

Cele projektu Akademia Kaspersky Lab

 • Zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi zagadnieniami w dziedzinie bezpieczeństwa danych i zagrożeń komputerowych;
 • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych wykładowców informatyki oraz umożliwienie wymiany doświadczenia zawodowego między uczestnikami;
 • Zaopatrzenie szkolnictwa wyższego w oprogramowanie do ochrony danych;
 • Pomoc dla najzdolniejszych studentów, interesujących się problematyką bezpieczeństwa danych.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych, technicznych, szkoleniowych i marketingowych. Ponadto, na początku każdego roku akademickiego uczestnicy mogą skorzystać z materiałów dydaktycznych pomocnych przy przekazywaniu wiedzy o zagrożeniach internetowych oraz rozwiązaniach służących do walki z nimi. Materiały te są przystosowane do poziomu wiedzy słuchaczy i mogą być wykorzystane jako uzupełnienie podręczników.

Korzyści dla nauczycieli

 • Uczestnictwo w przedsięwzięciach programu, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, możliwość stażu;
 • Możliwość wykorzystania w pracy pedagogicznej materiałów metodycznych, technicznych, szkoleniowych i marketingowych przygotowanych przez specjalistów w danej dziedzinie;
 • Publikacja własnych prac recenzowanych przez ekspertów z Kaspersky Lab;
 • Dostęp do materiałów metodycznych i konkursowych opracowanych przez innych uczestników programu;
 • Uczestnictwo w konferencjach, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu.

Korzyści dla studentów

 • Uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych w ramach projektu;
 • Publikacja własnych prac recenzowanych przez ekspertów z Kaspersky Lab;
 • Uczestnictwo w konferencjach, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu;
 • Uczestnictwo w projekcie "Szkoła Antywirusowa" (www.av-school.pl), opartym na międzynarodowej współpracy uczestników i ekspertów Kaspersky Lab.

Korzyści dla administracji

 • Uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych w ramach projektu;
 • Publikacja własnych prac recenzowanych przez ekspertów z Kaspersky Lab;
 • Popularyzacja placówki szkoleniowej, umieszczenie logo programu na stronie internetowej placówki.

"Uruchomiliśmy zaawansowany program edukacyjny, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i studentów", mówi Sławomir Świech, specjalista ds. edukacji w Kaspersky Lab Polska. "Zależy nam, aby młodzież miała jak najszerszy dostęp do informacji i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa IT. Chcemy także zachęcić uczniów i studentów do aktywnego udziału i wymiany doświadczeń w dziedzinie IT."

Więcej informacji o Akademii Kaspersky Lab można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.kasperskyacademy.pl.