20 sierpnia 2009

Kaspersky Lab dołącza do 100 czołowych na świecie producentów "packaged software" według IDC

Kaspersky Lab wykazuje najwyższy roczny współczynnik wzrostu według IDC

Ranking "Worldwide Packaged Software Revenue by Top 100 Vendors" (dochody z "packaged software" 100 czołowych producentów) został opublikowany przez IDC w "Worldwide Software 2009 - 2013 Forecast Summary" (podsumowanie globalnej prognozy dotyczącej oprogramowania na lata 2009-2013) i powstał na podstawie badania, którego celem było oszacowanie dochodów z tego rodzaju oprogramowania w 2008 roku, jak również proporcjonalnego udziału rynkowego producentów. Kaspersky Lab jest jedyną rosyjską firmą na tej liście.

W badaniu przeprowadzonym przez IDC przeanalizowano dochody producentów oprogramowania uzyskane ze sprzedaży "packaged software" (gotowe do użycia oprogramowanie sprzedawane detalicznie) w okresie 2006 - 2008, jak również porównano dochody z 2008 roku z poprzednim rokiem. Kaspersky Lab odnotował najwyższy roczny współczynnik wzrostu - ponad 121% (17 razy wyższy niż przeciętny producent) - przewyższając swojego największego konkurenta o prawie 47%.

IDC definiuje "packaged software" jako gotowe do użycia oprogramowanie rozpowszechniane poprzez sprzedaż detaliczną lub dzierżawę, niezależnie od nośnika fizycznego, które możemy odróżnić od oprogramowania preinstalowanego lub dostosowanego do potrzeb określonego klienta.

Kaspersky Lab zaklasyfikował się także do listy 50 producentów, którzy osiągnęli największe dochody z oprogramowania dla infrastruktury systemowej ("Worldwide System Infrastructure Software Revenue"). W rankingu tym, również stworzonym przez firmę IDC, wiodący producenci oprogramowania dla infrastruktury systemowej zostali uszeregowani według dochodów uzyskanych w 2008 roku. Kaspersky Lab znalazł się na drugim miejscu pod względem rocznego wzrostu dochodów, odnotowując współczynnik wzrostu pawie 18 razy wyższy niż średnia.

W badaniach IDC przeanalizowano informacje dotyczące ponad 1000 wiodących na świecie producentów oprogramowania.

Informacje o IDC

IDC to czołowy na świecie dostawca informacji na temat rynków, usług doradczych oraz organizator imprez z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i technologii dla konsumentów. IDC pomaga specjalistom z branży IT, menedżerom oraz inwestorom podjąć merytoryczne decyzje dotyczące zakupów technologii i strategii biznesowej. Ponad 1 000 analityków IDC oferuje globalną, regionalną oraz lokalną wiedzę specjalistyczną na temat możliwości technologicznych i branżowych, jak również trendów w ponad 110 państwach na całym świecie. Od ponad 45 lat jesteśmy strategicznym doradcą, pomagając naszym klientom w osiąganiu ich kluczowych celów biznesowych. IDC jest podmiotem zależnym od IDG, największego na świecie koncernu wydawniczego, który oferuje również badania i organizację imprez z branży technologicznej. Więcej informacji o IDC można uzyskać odwiedzając stronę www.idc.com.

Rankingi "Worldwide Packaged Software Revenue by Top 100 Vendors" oraz "Worldwide System Infrastructure Software Revenue" zostały opublikowane przez IDC w "Worldwide Software 2009-2013 Forecast Summary" (Doc # 218938).