13 grudnia 2001

I-Worm.Gokar - wysyła swoje kopie poprzez e-mail oraz IRC

Jest to robak internetowy rozprzestrzeniający się poprzez Internet w postaci zainfekowanego pliku załączonego do wiadomości e-mail. Robak wysyła swoje kopie także poprzez kanały IRC. Szkodnik ma postać aplikacji Windows PE EXE o rozmiarze około 14 KB i został napisany w języku programowania Visual Basic. Wirus atakuje również serwery IIS i chroni się przed programami antywirusowymi.

Temat wysyłanych przez robaka wiadomości jest wybierany spośród następujących możliwości:

 • If I were God and didn't belive in myself would it be blasphemy
 • The A-Team VS KnightRider ... who would win ?
 • Just one kiss, will make it better. just one kiss, and we will be alright.
 • I can't help this longing, comfort me.
 • And I miss you most of all, my darling ...
 • ... When autumn leaves start to fall
 • It's dark in here, you can feel it all around. The underground.
 • I will always be with you sometimes black sometimes white ...
 • .. and there's no need to be scared, you re always on my mind.
 • You just take a giant step, one step higher.
 • The air will hold you if you try, trust my wings of desire. Glory,
 • Glorified.......
 • The horizons lean forward, offering us space to place new steps of change.
 • I like this calm, moments before the storm
 • Darling, when did you fall..when was it over ?
 • Will you meet me .... and we'll fly away ?!

Nazwa załąnonego pliku jest losowa i posiada jedno z następujących rozszerzeń: .SCR .COM .EXE .BAT .PIF. Przykładowo:

 • 3tgf3tgf3tgf373774285313tgf.scr
 • ffdasfffdasfffdasf145361008658ffdasf.com
 • rewfdrewfdrewfd30741913208rewfd.scr

Treść wiadomości wybierana jest spośród czterech możliwości:

 • Hey
  They say love is blind ... well, the attachment probably proves it.
  Pretty good either way though, isn't it ?

 • You should like this, it could have been made for you speak to you later

 • Happy Birthday
  Yeah ok, so it's not yours it's mine :)
  still cause for a celebration though, check out the details I attached

 • This made me laugh
  Got some more stuff to tell you later but I can't stop right now so I'll email you later or give you a ring if thats ok ?!
  Speak to you later

Instalacja

Robak kopiuje się do katalogu systemowego Windows z nazwą KAREN.EXE i tworzy dla tej kopii klucz auto-run w rejestrze systemowym:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Karen = \karen.exe

Rozprzestrzenianie poprzez e-mail

Wirus wysyła zainfekowane wiadomości do wszystkich użytkowników zapisanych w książce adresoewej programu MS Outlook.

Rozprzestrzenianie poprzez kanały IRC

Robak nadpisuje plik C:\MIRC\SCRIPT.INI skryptem, który wysyła zarażony plik EXE wszystkim użytkownikom przyłączającym się do zainfekowanego kanału.

Infekowanie serwerów IIS

Robak nadpisuje własnym kodem plik C:\INETPUB\WWWROOT\DEFAULT.HTM i kopiuje się do katalogu C:\INETPUB\WWWROOT z nazwą WEB.EXE. Nowy plik DEFAULT.HTM zawiera łącze do pliku WEB.EXE.

Ochrona przed programami antywirusowymi

Podczas instalacji robak zatrzymuje działanie procesów, których nazwy znajdują się na poniższej liście:

 • VSHWIN32.EXE
 • PW32.EXE
 • _avpm.exe
 • avpm.exe
 • ICLOAD95.EXE
 • ICMON.EXE
 • IOMon98.exe
 • VetTray.exe
 • Claw95.exe
 • f-stopw.exe