14 lipca 2009

II Międzynarodowa Konferencja poświęcona bezpieczeństwu IT - IT Security Conference for the Next Generation

Kaspersky Lab zaprasza wszystkich specjalistów, młodych naukowców i badaczy, zajmujących się problemami bezpieczeństwa IT do nadsyłania swoich prac na II Międzynarodową Konferencję poświęconą bezpieczeństwu IT.

Celem konferencji jest zachęcenie do współpracy specjalistów, młodych naukowców i badaczy zajmujących się problemami bezpieczeństwa IT w celu wymiany doświadczeń, rozwinięcia innowacji i zwiększenia bezpieczeństwa w sferze technologii informacyjnych.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni przez Kaspersky Lab i otrzymają zaproszenia na udział w Międzynarodowej Konferencji Studentów poświęconej cyberprzestępczości, która odbędzie się na University of East London w listopadzie 2009 r.

Uczestnicy konferencji

Chęć udziału w konferencji mogą zgłaszać studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. Komitet programowy oceni i wybierze najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na konferencji, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2009 r.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj: http://www.kaspersky.com/it_security_conference_about.