29 maja 2009

Kaspersky Anti-Virus 2009 po raz kolejny zdobywa najwyższe oceny w teście laboratorium AV-Comparatives

Ocena Advanced+ za heurystyczne wykrywanie szkodliwego oprogramowania oraz marginalną liczbę fałszywych trafień

Kaspersky Lab, producent rozwiązań do ochrony danych, informuje, że ochrona proaktywna oprogramowania Kaspersky Anti-Virus 2009 została po raz kolejny wyróżniona przez niezależne laboratorium testowe AV-Comparatives. Produkt firmy Kaspersky Lab zaprezentował wysokie współczynniki heurystycznego wykrywania szkodliwego oprogramowania przy minimalnej liczbie fałszywych trafień.

Austriackie laboratorium AV-Comparatives, specjalizujące się w przeprowadzaniu testów rozwiązań antywirusowych, opublikowało drugą część swojego raportu na temat testu przeprowadzonego w lutym 2009 roku, w którym wzięło udział 16 popularnych programów antywirusowych. Druga część raportu zawiera wyniki testu ochrony proaktywnej i heurystycznej. W pierwszej części lutowego testu Kaspersky Lab również otrzymał najwyższą ocenę Advanced+.

Ochrona proaktywna umożliwia wykrywanie nowych szkodliwych programów, których sygnatury nie zostały jeszcze dodane do antywirusowych baz danych. Funkcjonalność ta staje się niezwykle istotna ze względu na zwiększającą się liczbę nowych szkodliwych programów i ich modyfikacji. Ważnym kryterium podczas oceny rozwiązania antywirusowego jest obecnie poziom wykrywania heurystycznego: odsetek nowych szkodliwych programów wykrytych bez użycia sygnatur oraz bez uruchamiania lub emulacji uruchomienia podejrzanego oprogramowania.

Podczas testów laboratorium AV-Comparatives rozwiązania antywirusowe były oceniane według kryteriów, takich jak poziom wykrywania heurystycznego oraz liczba wygenerowanych fałszywych trafień. Próbki szkodliwego oprogramowania użyte w testach poziomu wykrywania zostały zebrane w okresie od 9 do 16 lutego 2009 roku - w ciągu tygodnia od ostatniej aktualizacji baz sygnatur produktów. Test sprawdzający liczbę fałszywych trafień został przeprowadzony przy użyciu kolekcji "czystych" plików. Wyłączona została wszelka technologia umożliwiająca użycie globalnych zasobów lub ochrony "in-the-cloud".

Kaspersky Anti-Virus 2009 otrzymał najwyższą ocenę AV-Comparatives - Advanced+, wykazując doskonały poziom wykrywania heurystycznego szkodliwego oprogramowania przy marginalnej liczbie fałszywych trafień. Oprócz programu Kaspersky Anti-Virus 2009 ocenę Advanced+ przyznano tylko dwóm innym produktom.

Więcej informacji na temat nowej generacji produktów firmy Kaspersky Lab dla użytkowników indywidualnych można znaleźć na stronie http://www.kaspersky.pl/products.html?s=home&show=prods. Wersje testowe programów Kaspersky Internet Security 2009 i Kaspersky Anti-Virus 2009 dostępne są na stronie http://www.kaspersky.pl/download.html?s=trial.