7 kwietnia 2009

Sprostowanie w Magazynie PC Format - Kaspersky Internet Security 2009 w czołówce testu

6 kwietnia 2009 r. pojawił się w sprzedaży numer 5/2009 magazynu PC Format, w którym Redakcja opublikowała sprostowanie w sprawie testu rozwiązań typu Internet Security z numeru 2/2009. W teście tym, w wyniku błędu Redakcji, Kaspersky Internet Security 2009 zajął 8 miejsce ze współczynnikiem wykrywalności na poziomie 22,71%. Po ponownym dokonaniu testów okazało się, że wyniki są zupełnie odmienne.

W sprostowaniu Magazynu PC Format można przeczytać:

Program Kaspersky Internet Security 2009 został już wcześniej przez nas zbadany, Niestety, w wyniku błędu uzyskany wynik nie oddawał faktycznych możliwości tej aplikacji i był krzywdzący. Kaspersky Internet Security jest dobrym produktem, który w wyniku przeprowadzonej procedury i uwzględnienia założeń identycznych z przyjętymi podczas wcześniejszego testu uzyskał drugie miejsce, ustępując zwycięzcy jedynie w takich kwestiach, jak szybkość instalacji oraz nieznacznie większe zużycie zasobów podczas testu (...) Kaspersky jest najszybszym pod względem prędkości skanowania programem w teście. Kaspersky podjął się leczenia wszystkich plików i pozostawił jedynie niegroźne pliki tekstowe.

Po dokonaniu ponownego testu redakcja PC Formatu oceniła skuteczność wykrywania programu Kaspersky Internet Security 2009 na 100%.