11 lutego 2009

IT Security Conference for New Generation - II Międzynarodowa Konferencja poświęcona bezpieczeństwu IT

Kaspersky Lab zaprasza wszystkich specjalistów, młodych naukowców, badaczy, zajmujących się problemami bezpieczeństwa IT do nadsyłania swoich prac na II Międzynarodową Konferencję poświęconą bezpieczeństwu IT, która odbędzie się w kwietniu 2009 r. w Moskwie.

Chęć udziału w konferencji mogą zgłaszać studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. Aby wziąć udział w konferencji, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie konferencji (http://www.kaspersky.com/it_security_conference_participate lub http://www.kaspersky.ru/it_security_conference_participate) i załączenie pliku z pracą konkursową. Praca musi dotyczyć jednego z poniższych tematów:

  • Kryptografia - jej miejsce we współczesnym społeczeństwie.
  • Przestępczość komputerowa.
  • Zagrożenia komputerowe.
  • Spam. Metody rozpoznawania spamu i analiza jego zawartości. Phishing.
  • Metody rozpoznawania i walki z komputerowymi zagrożeniami.
  • Narzędzia analizy i testy współczesnych środków ochrony.
  • Projekty edukacyjne (programy i sposoby nauczania) w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego.
  • Modele ekonomiczne i aspekty analityczne bezpieczeństwa danych.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2009 r. Prace muszą być nadsyłane w języku angielskim lub rosyjskim.

Decyzją komisji konkursowej uczestnikom konkursu spoza Moskwy może zostać opłacony przejazd, pobyt i wyżywienie na czas etapu głównego pod warunkiem okazania stosownych dokumentów. Decyzję o takiej możliwości podejmie komitet programowy do dnia 3 kwietnia 2009 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji można znaleźć w dokumencie dostępnym tutaj: http://www.kaspersky.pl/download/it_security_conference_for_new_generation.pdf.