28 kwietnia 2008

Kaspersky Anti-Spam 3.0 otrzymuje certyfikat ICSA Labs

Kaspersky Lab, producent rozwiązań służących do ochrony danych, informuje o otrzymaniu certyfikatu "ICSA Labs Certified" przyznanego programowi Kaspersky Anti-Spam 3.0 przez amerykańskie laboratorium ICSA Labs.

Głównym celem laboratorium ICSA Labs podczas testowania i certyfikacji rozwiązań antyspamowych jest dokonanie oceny efektywności tych produktów w wykrywaniu spamu. Aby otrzymać certyfikat ICSA Labs produkt antyspamowy musi spełnić wszystkie wymagania specjalistów w ICSA Labs, między innymi zapewnić wykrywalność spamu na poziomie 95% przy znikomej liczbie fałszywych alarmów (1 na 100 000 wiadomości). Test zaliczyło pomyślnie tylko sześć z przeanalizowanych rozwiązań antyspamowych, łącznie z Kaspersky Anti-Spam 3.0.

Wymagania związane z procesem testowania bazowały na nowym programie testowania i certyfikacji rozwiązań antyspamowych, które zostały przygotowane we współpracy z niezależnym konsorcjum producentów oprogramowania antyspamowego: Anti-Spam Product Developers’ Consortium. Konsorcjum powstało pod opieką znanego na całym świecie laboratorium ICSA Labs, które definiuje standardy testowania i certyfikacji produktów związanych z ochroną informacji. Cele konsorcjum to wypracowanie obiektywnych standardów oceny efektywności produktów, wymiana wiedzy między producentami oprogramowania antywirusowego oraz dostarczanie informacji pomagających w efektywnej walce ze spamem. Kaspersky Lab, jako współzałożyciel konsorcjum, aktywnie uczestniczy w tworzeniu kryteriów certyfikacji rozwiązań antyspamowych.

"Obecnie rozwiązania antyspamowe stały się integralnym i niezbędnym elementem kompleksowej ochrony przed zagrożeniami internetowymi. Z tego powodu wspólne kryteria i standardy oceny jakości rozwiązań antyspamowych stają się coraz ważniejsze dla całego rynku bezpieczeństwa IT, jak i dla użytkowników", powiedział Eugene Kaspersky, dyrektor generalny Kaspersky Lab.

Więcej informacji o pierwszym teście certyfikacyjnym rozwiązań antyspamowych można znaleźć w dokumencie PDF dostępnym na stronie: http://www.icsalabs.com/icsa/docs/html/communities/AntiSpamCertification0408.pdf.

Kaspersky Anti-Spam 3.0 jest składnikiem pakietu Kaspersky Open Space Security, nowego podejścia Kaspersky Lab do ochrony sieci korporacyjnych. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronach: http://www.kaspersky.pl/products.html?s=koss oraz http://www.kaspersky.pl/products.html?s=component_list_10&show=proddet&prodid=26.