9 stycznia 2008

Kaspersky Lab o blokowaniu sieci zainfekowanych komputerów rozsyłających spam

Kaspersky Lab, producent rozwiązań do ochrony danych, opublikował nowy artykuł analityczny pt. "Identyfikowanie botnetów rozsyłających spam z wykorzystaniem metody skoordynowanych dystrybucji" autorstwa Andreya Bakhmutova. Tekst przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych technicznym podejściem do wykrywania i blokowania sieci zainfekowanych komputerów.

Artykuł przedstawia nową metodę zwalczania botnetów rozsyłających spam. Metoda ta automatycznie oddziela i blokuje takie sieci w czasie rzeczywistym. Opiera się na podejściu statystycznym wykorzystującym fakt, że komputery w botnecie muszą wykazywać pewne podobieństwa w zachowaniu. Monitorując ruch pocztowy z wielu źródeł przez pewien okres czasu, można zauważyć, że strumienie wiadomości z niektórych źródeł posiadają wspólne cechy, które odróżniają je od reszty komputerów wysyłających wiadomości e-mail. W zależności od sposobu porównywania tych strumieni, liczby wiadomości w każdym strumieniu oraz liczby wyizolowanych źródeł - można stwierdzić z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem, że źródła te tworzą sieć komputerów "zombie" - botnet.

Pełna wersja artykułu dostępna jest w Encyklopedii Wirusów Viruslist.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: http://viruslist.pl/analysis.html?newsid=475.