Bezpieczeństwo bez granic

Wspólne działanie stanowi najefektywniejszy sposób zwalczania cyberprzestępców. Dlatego Kaspersky dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz ustaleniami technicznymi z globalną społecznością bezpieczeństwa zgodnie z poglądem, że jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa, nie istnieją żadne granice.

Firma jest dumna, że może pracować z globalnymi dostawcami rozwiązań ochrony IT, organizacjami międzynarodowymi, jak również krajowymi i regionalnymi organami ścigania na całym świecie. Kaspersky bierze udział we wspólnych dochodzeniach dotyczących cyberzagrożeń wraz z takimi firmami jak Adobe, AlienVault Labs, Dell Secureworks, Crowdstrike itd. Współpracujące z firmą organy ścigania obejmują Interpol, Europol, Krajową Jednostkę ds. Zwalczania Przestępczości z Wykorzystaniem Zaawansowanej Technologii Holenderskiej Agencji Policyjnej, Policję Miasta Londynu, jak również zespoły reagowania na incydenty komputerowe (CERT) na całym świecie. Łącząc siły, Kaspersky może pomóc w walce z cyberprzestępczością (tak jak w przypadku kampanii Carbanak), rozbić botnety przestępcze (np. Simda) oraz uruchamiać nowe inicjatywy (takie jak np. No More Ransom). Firma uczestniczy we wspólnych dochodzeniach cyberprzestępczych i prowadzimy szkolenia dla specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Współpraca między holenderską policją i Kaspersky umożliwiła aresztowanie przestępców stojących za atakami szkodliwego oprogramowania ransomware CoinVault.

Firma jest zaangażowana w dyskurs i rozwój inicjatyw oraz standardów z zakresu cyberbezpieczeństwa (w ramach członkostwa w takich organizacjach jak Cyber Secure America Coalition, National Institute of Standards and Technology czy Anti-Malware Testing Standards Organization). Z racji zaangażowania firmy Kaspersky w rozwiązywanie problemów z cyberbezpieczeństwem nowoczesnych technologii firma jest także członkiem szeregu inicjatyw i organizacji, takich jak Securing Smart Cities czy Industrial Internet Consortium.