Kaspersky Work Space Security

Ochrona dla:

Pomoc techniczna
Masz problem z wyborem właściwego produktu?

Kaspersky Work Space Security zapewnia scentralizowaną ochronę przed wszystkimi rodzajami współczesnych zagrożeń komputerowych dla stacji roboczych oraz smartfonów, zarówno znajdujących się w obrębie sieci korporacyjnej, jak i poza nią.

Dzięki całkowitej kontroli przychodzących i wychodzących danych (łącznie z ruchem pocztowym, WWW oraz komunikacją sieciową), Kaspersky Work Space Security zapewnia pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, czy pracują w sieci firmowej, czy są w delegacji.

  • Ochrona antywirusowa podstawowych węzłów sieci: stacji roboczych, laptopów, smartfonów
  • Nowy silnik antywirusowy zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów
  • Ulepszona ochrona proaktywna stacji roboczych przed nowymi szkodliwymi programami
  • Skanowanie w locie poczty elektronicznej i ruchu sieciowego
  • Osobista zapora sieciowa do ochrony dowolnego rodzaju sieci, łącznie z Wi-Fi
  • Zapobiega wyciekom danych z utraconych smartfonów
  • Pełna obsługa systemów 64-bitowych

© 1997 - 2016 Kaspersky Lab

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lider na rynku rozwišązań antywirusowych